Skip to main content

Vlaanderen heeft in 2018 enkele procenten minder zonnepanelen verwelkomd dan in het voorgaande kalenderjaar. Volgens sectororganisatie ODE/PV-Vlaanderen is dit grotendeels te wijten aan het feit dat de markt voor middelgrote projecten nog altijd niet op gang komt.

Techniekers zonnepanelen

Nochtans realiseerde men onlangs een lichte verbetering in de financiële ondersteuning van deze projecten.
In 2019 is Vlaanderen met de oplevering van het Kristal Solar Park in Lommel in ieder geval verzekerd van de komst van 99,5 MWp aan zonnepanelen. Daarmee wordt 2019 voor Vlaanderen vermoedelijk het beste verkoopjaar sinds recordjaar 2011, toen 815 MWp aan PV-projecten opgeleverd werd.
Op de residentiële markt speelt de onzekerheid over de invoering van de digitale meter een rol, en dan voornamelijk omtrent het compensatieregime in verband met de terugdraaiende teller. ODE/PV-Vlaanderen heeft er goede hoop op dat in 2019 dit dossier tot een goed einde zal worden gebracht.

De Vlaamse zonnepanelenmarkt in cijfers

Jaar Geïnstalleerd vermogen (MWp)
2014 47
2015 75
2016 131
2017 191
2018 180 (benaderende waarde)

De Vlaamse regering heeft zichzelf de doelstelling van een geïnstalleerd vermogen van 6.244 MWp opgelegd tegen 2030. Vandaag staat er in Vlaanderen voor ongeveer 2.700 MWp aan zonnepanelen geïnstalleerd.
Bron: Solar Magazine Marktgids zonne-energie 2019

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply