KENNISCENTRUM

PIDbox

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

Al je vragen over PIDbox beantwoord

Waar kan ik de installatiehandleiding van de PIDBox raadplegen?

U kan de installatiehandleiding van de PIDbox downloaden via deze link.

Hoe verkrijg ik zekerheid dat de PIDbox effectief werkt? Hoe kan ik dat nadien controleren?

Verschillende onafhankelijke tests hebben aangetoond dat de PIDbox het rendement van uw zonnepanelen significant verhoogt.

De PIDbox is uitgerust met een aantal LED’s die de werkingsstatus van het toestel aantonen. Om de werking van de PIDbox te controleren, brandt er overdag een blauw en ’s nachts (tijdens de werking) een rood/rose LED-signaal. Klik hier voor een handleiding in verband met de LED status van de PIDbox.

Met het online portaal ‘Mijn Ilumen’ van onze partner iLumen kan u ten allen tijde het rendement van uw zonnepanelen opvolgen.

Kan u me garanderen dat de PIDbox op lange termijn geen schade berokkent aan mijn zonnepanelen?

De PIDbox brengt absoluut geen schade toe aan uw zonnepanelen. Dit toestel zorgt er juist voor dat het rendement van uw zonnepanelen verhoogt terwijl de levensduur ervan verlengd wordt.

Heeft een eventueel defect aan de PIDbox gevolgen voor mijn elektriciteitsproductie?

De PIDbox is overdag niet actief. Alle opgewekte stroom vloeit van de zonnepanelen door dit toestel naar de omvormer. Indien er sprake is van een defect, heeft dit geen invloed op de elektriciteitsproductie.

Hoe kan ik te weten komen of een eventueel defect te wijten is aan de PIDbox of aan de omvormer(s)?

De PIDbox werkt onafhankelijk van de omvormer. Beide systemen oefenen dus geen invloed uit op elkaar.

Om de werking van de PIDbox te controleren, brandt er overdag een blauw en ’s nachts (tijdens de werking) een rood/rose LED-signaal. Klik hier voor een handleiding in verband met de LED status van de PIDbox.

Wat moet ik doen wanneer mijn PIDbox geen LED-signaal geeft?

Hierbij is het tijdstip van uw vaststelling belangrijk.

Overdag, wanneer de omvormer actief is, dient er hoe dan ook een blauwe LED-lamp op de PIDbox op te lichten. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een probleem. Wellicht is de voeding van de PIDbox onderbroken. Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van een intern probleem.

Bij een normale werking van de PIDbox brandt ‘s nachts een rode LED-lamp. Indien dit niet het geval is, duidt dit niet noodzakelijk op een probleem. De rode LED gaat pas oplichten indien specifieke omgevingsomstandigheden dit toelaten.

Klik hier voor een handleiding in verband met de LED status van de PIDbox.

Hoeveel verbruikt de PIDbox?

De PIDbox verbruikt gemiddeld amper 1 kWh per jaar. 

Wat betekent een blauw LED-signaal op mijn PIDbox?

Er wordt een actieve PV-installatie gedetecteerd maar er vloeit geen stroom.

Wat betekent een cyaan LED-signaal op mijn PIDbox?

Er wordt een actieve PV-installatie gedetecteerd en er vloeit stroom.

Wat betekent een groen, knipperend LED-signaal op mijn PIDbox?

Er wordt aan alle opstartvoorwaarden voldaan en de PIDbox Mini zal binnen de 30 minuten opstarten.

Wat betekent een rood, knipperend LED-signaal op mijn PIDbox?

De voeding is aangesloten maar er wordt geen actieve PV-installatie gedetecteerd (standby modus).

Wat betekent een rood LED-signaal op mijn PIDbox?

De PIDbox Mini is ’s nachts actief. Er vindt regeneratie plaats.

Wat betekent een rood, ademend LED-signaal op mijn PIDbox?

De PIDbox Mini is ’s nachts actief. Er vindt regeneratie plaats. De snelheid van het ademen is afhankelijk van de hoeveelheid degradatie (PID).Enkel bij FW version V.7.4.3 of hoger, afleesbaar op kenplaatje aan achterkant PIDbox Mini.

Wat betekent een paars LED-signaal op mijn PIDbox?

De paarse LED kan ‘s nachts branden, maar zal mogelijk overschakelen naar ROOD (alleen bij OUTDOOR).

Wat betekent een geel LED-signaal op mijn PIDbox?

De PIDbox Mini is ’s nachts actief aan een lager tempo dan bij een rode status. Er vindt regeneratie plaats. Enkel bij FW version V.7.4.2 of hoger, afleesbaar op kenplaatje aan achterkant PIDbox Mini.