KENNISCENTRUM

iLusmart App

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

Hoe ga ik aan de slag met mijn iLusmart App?

Is het noodzakelijk dat ik een digitale meter bezit om de iLusmart App te gebruiken?

Ja, dat is noodzakelijk! De iLusmart App is enkel functioneel indien u over een digitale meter beschikt.

Waar vind ik de gebruikershandleiding van de iLusmart App?

U kan de meest recente versie van de iLusmart App downloaden via deze link.

Waar vind ik de installatiehandleiding van de iLusmart?

U kan de meest recente versie van de installatiehandleiding van de iLusmart downloaden via deze link.

Hoe activeer ik de P1-gebruikerspoort van mijn digitale meter?

Consulteer hiervoor onze gebruikershandleiding of volg onderstaand stappenplan.

Om data van de digitale meter te kunnen uitlezen, dient de iLusmart van iLumen met de P1-gebruikerspoort van de digitale meter verbonden te worden.

Deze connectie is enkel mogelijk wanneer de P1-gebruikerspoort van de digitale meter is geactiveerd.

Je kan de P1-gebruikerspoort van de digitale meter als volgt activeren:

 • Surf naar https://mijn.fluvius.be/poortbeheer
 • Meld je met je bestaande Fluvius account aan bij het online portaal ‘Mijn Fluvius’.Heb je nog geen Fluvius account? Registreer je dan met je eID en kaartlezer of token of je itsme account.
 • Kies na het inloggen bovenaan het menu voor ‘Poortbeheer’, tenzij je na inloggen rechtstreeks in dit tabblad bent terechtgekomen.
 • Selecteer vervolgens rechtsbovenaan je scherm ‘Poortbeheer aanvragen’
 • Geef vervolgens je EAN-code voor elektriciteit in. Je vindt deze code op je elektriciteitsfactuur. Een EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54144.
 • Klik vervolgens op ‘Bevestig’
 • Fluvius zal nu je P1-gebruikerspoort van je digitale meter activeren.Opgelet: het kan tot 72 uur duren vooraleer een nieuwe digitale meter in het systeem van Fluvius geregistreerd staat. Werd je digitale meter nog maar pas geplaatst? Wacht dan best een paar dagen om je gebruikerspoorten te activeren.
 • Controleer onder ‘Poortbeheer’ of je gebruikerspoort is geactiveerd. Onderaan je scherm zal het meternummer van je digitale meter worden weergegeven met daarnaast de status van je gebruikerspoort.Indien de status op ‘open’ staat, betekent dit dat je digitale meter klaar is om data aan te leveren aan de iLusmart!

Hoe activeer ik bij Fluvius het EAN-mandaat om de gegevens van mijn digitale meter te visualiseren in de iLusmart App?

Consulteer hiertoe onderstaande video tutorial en/of volg onderstaand stappenplan.

 • Opdat wij de data van je digitale meter kunnen uitlezen om deze in de iLusmart App te visualiseren, dien je ons door middel van het goedkeuren van een mandaat toestemming te geven om deze data te mogen gebruiken.Selecteer hiertoe het ‘+’-icoon rechts onderaan in het dashboard.
 • Selecteer vervolgens de link naar de loginpagina voor het ‘Mijn Fluvius’ portaal
 • Meld je met je bestaande Fluvius account aan bij het online portaal ‘Mijn Fluvius’.Heb je nog geen Fluvius account? Registreer je dan met je eID en kaartlezer of token of je itsme account.
 • Na het aanmelden in ‘Mijn Fluvius’ krijg je onderstaande melding. Selecteer ‘Verbruiken aanvragen’.
 • Vervolgens dien je aan te geven voor welke EAN-code voor elektriciteit je gegevens wilt opvragen om in de iLusmart App te visualiseren. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint altijd met het cijfer 54. Je kan deze terugvinden op elke factuur van je energieleverancier en op de sticker op je meterkast.Opgelet: controleer zeker dat je de EAN-code voor elektriciteit en niet voor gas hebt ingevuld! 
 • Indien je EAN-code reeds in ‘Mijn Fluvius’ is geregistreerd, kan je deze ook gewoon manueel selecteren. Scroll hiertoe naar het onderste gedeelte van je scherm. Selecteer de EAN-code waarvoor gegevens wil raadplegen in de iLusmart App en selecteer vervolgens ‘Ga verder’.
 • Selecteer vervolgens ‘Aanvraag bevestigen’ om het mandaat voor het gebruik van je EAN-data in de iLusmart App definitief goed te keuren.
 • Nadat onderstaand scherm verschijnt mag je de ‘Mijn Fluvius’ omgeving verlaten. Binnen de 2 uur na je aanvraag ontvang je een mailtje met daarin de melding dat je de digitale meter aan het adres van je zonnepaneleninstallatie kan koppelen.Open hiertoe de iLusmart App om deze procedure te voltooien. Een dag nadat je de digitale meter aan je installatieadres gekoppeld hebt in de iLusmart App, zal je de gegevens afkomstig van je digitale meter in de iLusmart App kunnen raadplegen.

Wanneer ik me via Itsme in het Mijn Fluvius portaal wil aanmelden om het mandaat van mijn digitale meter aan de iLusmart App te koppelen, krijg ik een foutmelding te zien. Wat moet ik doen?

Deze foutmelding kan zich voordoen wanneer u vanuit een mobiele webbrowser probeert in te loggen bij een overheidswebsite, of wanneer u probeert in te loggen bij een app van de overheid.

Kijk na of u uw mobiele browser heeft ingesteld als standaardbrowser (vermijd Samsung Internet) en gebruik de privé modus niet. Dan zal deze foutmelding vermijden.

Sinds de update iOS 14 is het voor iPhone gebruikers ook mogelijk de standaard browser in te stellen. Indien de fout blijft voorkomen, raden we je aan om van op een pc of tablet de website te bezoeken, en niet via de smartphone.

Meer informatie over authenticatieproblemen tijdens het gebruik van Itsme vindt u hier.

Ik vermoed dat mijn digitale meter geen ontvangst heeft. Wat nu?

Controleer eerst uw internetverbinding. Als deze gewoon actief is, volg dan onderstaand stappenplan.

 • Surf naar https://mijn.fluvius.be/poortbeheer
 • Meld je met je bestaande Fluvius account aan bij het online portaal ‘Mijn Fluvius’.Heb je nog geen Fluvius account? Registreer je dan met je eID en kaartlezer of token of je itsme account.
 • Kies na het inloggen bovenaan het menu voor ‘Poortbeheer’, tenzij je na inloggen rechtstreeks in dit tabblad bent terechtgekomen.Controleer onder ‘Poortbeheer’ of je gebruikerspoort is geactiveerd. Onderaan je scherm zal het meternummer van je digitale meter worden weergegeven met daarnaast de status van je gebruikerspoort.
 • Indien de status op ‘open’ staat, betekent dit dat je digitale meter klaar is om data aan te leveren aan de iLusmart!
 • Indien de status van de poort niet op ‘open’ staat, volg dan vanaf stap 4 het stappenplan zoals uitgewerkt in FAQ vraag 1.
 • Wil je tenslotte zeker zijn dat de data van je digitale meter goed worden uitgelezen?Kies dan het tabblad ‘Verbruik’ in de menubalk. Indien er in de grafiek recente verbruiksgegevens zichtbaar zijn, betekent dit dat de data van je digitale meter goed worden uitgelezen!
 • Zijn er in ‘Mijn Fluvius’ geen recente verbruiksgegevens beschikbaar? Neem dan contact op met Fluvius.

De iLusmart stuurt geen gegevens meer door, wat nu?

Bovenstaande melding kan verschillende oorzaken hebben:

 • Uw iLusmart heeft geen internetontvangst
 • Er is geen (goede) connectie via de kabel die uw iLusmart met de P1-poort van de digitale meter verbindt.
 • Er is een probleem met de modbus communicatie van uw omvormer

Wij raden u aan om eerst uw internetconnectie te controleren, bijvoorbeeld op uitval van uw volledig WiFi-netwerk.

Mocht u geen algemene internetproblemen vaststellen, kan u best een keer de kabel die de iLusmart en uw digitale meter verbindt loskoppelen uit de P1-poort (rechteringang van uw digitale meter, zoals aangeduid op onderstaande afbeelding) om deze hierna opnieuw te connecteren.

Om de instellingen van de iLusmart te kunnen wijzigen, bijvoorbeeld voor het opnieuw connecteren met internet, dient u de iLusmart in setup modus te brengen. Dit gebeurt door de drukknop aan de zijkant gedurende 5 seconden in te drukken.

Wanneer  u de drukknop indrukt zal de indicatie-LED traag geel worden en traag aan en uit gaan. Van zodra de  iLusmart zich in de setup modus bevindt (na het loslaten van de drukknop) zal de indicatie-LED  sneller aan en uit gaan.

Belangrijk: Tijdens het opstarten is het niet mogelijk de iLusmart in setup modus te brengen.  Wacht met het indrukken van de drukknop tot de indicatie-LED groen of rood is.

Van zodra de iLusmart zich in setup modus bevindt zal de iLusmart een hotspot genaamd “AP  iLusmart” aanmaken. Verbind nu uw mobiel toestel of laptop/PC met deze hotspot. Van zodra u met  de hotspot verbonden bent, opent u uw webbrowser en surft u naar http://192.168.4.1/ . Het setup  menu komt nu tevoorschijn.

U kan nu de gewenste instellingen aanpassen. Het is belangrijk steeds op ‘Submit’ te klikken om de  wijzigingen op te slaan. Wanneer alle wijzigingen zijn aangebracht, klikt u op ‘Reboot’ om deze door  te voeren. De iLusmart zal nu met de nieuwe instellingen heropstarten.

Connectie WiFi-netwerk

Geef de naam en het wachtwoord van het netwerk waarmee u wilt verbinden op.

Voor het selecteren van het netwerk kan u ook de scanfunctie gebruiken. Druk hiervoor op de ‘Scan’  knop. Nadien verschijnt een lijst met de beschikbare netwerken. Kies nu het netwerk waarmee u wilt  verbinden en klik op ‘Select’. De naam van het netwerk wordt nu automatisch ingevuld en u dient  enkel nog het wachtwoord in te geven.

Druk nadien op ‘Submit’ om de wijzigingen op te slaan.

Indien u nog andere instellingen wenst te wijzigen kan dit nu doen. Wanneer dit de laatste  wijzigingen waren drukt u nu op ‘Reboot’ om de wijzigingen door te voeren en de iLusmart opnieuw  op te starten.

U kan nu de gewenste instellingen aanpassen. Het is belangrijk steeds op ‘Submit’ te klikken om de  wijzigingen op te slaan. Wanneer alle wijzigingen zijn aangebracht, klikt u op ‘Reboot’ om deze door  te voeren. De iLusmart zal nu met de nieuwe instellingen heropstarten.

Connectie WiFi-netwerk

Geef de naam en het wachtwoord van het netwerk waarmee u wilt verbinden op.

Voor het selecteren van het netwerk kan u ook de scanfunctie gebruiken. Druk hiervoor op de ‘Scan’  knop. Nadien verschijnt een lijst met de beschikbare netwerken. Kies nu het netwerk waarmee u wilt  verbinden en klik op ‘Select’. De naam van het netwerk wordt nu automatisch ingevuld en u dient  enkel nog het wachtwoord in te geven.

Druk nadien op ‘Submit’ om de wijzigingen op te slaan.

Indien u nog andere instellingen wenst te wijzigen kan dit nu doen. Wanneer dit de laatste  wijzigingen waren drukt u nu op ‘Reboot’ om de wijzigingen door te voeren en de iLusmart opnieuw  op te starten.

Connectie ethernet

De omvormer van de zonnepanelen stuurt geen gegevens meer door naar de iLusmart, wat nu?

Bovenstaande melding wordt vermoedelijk veroorzaakt door een probleem met uw omvormer.

Indien uw omvormer een blauwe statuslamp geeft, heeft deze vermoedelijk een WiFi-probleem.
Volg deze videohandleiding en/of het stappenplan in bijlage om uw omvormer opnieuw met uw WiFi-netwerk te verbinden.

Indien uw omvormer een rode statuslamp geeft, werkt deze niet. Controleer of de automaat (zekering) van de omvormer is uitgeschakeld. Schakel deze opnieuw in en controleer of uw omvormer nog steeds een rode statuslamp geeft.

Indien de automaat van de omvormer niet is uitgeschakeld, kan u deze best gedurende een tiental minuten uitschakelen en vervolgens controleren of uw omvormer nog steeds een rode statuslamp geeft.

Ik heb na goedkeuring van mijn EAN-mandaat de digitale meter in de iLusmart App gekoppeld aan mijn installatieadres. Toch worden er nog geen data gevisualiseerd in de App. Wat nu?

Hou er rekening mee dat u na de koppeling van uw digitale meter aan uw installatieadres 24 uur moet wachten vooraleer uw data in de iLusmart App worden gevisualiseerd.

Indien de data na een dag nog niet zichtbaar zijn in de iLusmart App, komt dit vermoedelijk doordat u in het Mijn Fluvius portaal verkeerdelijk een EAN-mandaat hebt goedgekeurd voor uw gasaansluiting in plaats van voor uw elektriciteitsaansluiting. Volg in dat geval opnieuw het stappenplan zoals omschreven in FAQ vraag 2 en controleer dat u de correcte EAN-code van uw elektriciteitsaansluiting ingeeft.

Mocht het probleem zich na het doorlopen van bovenstaande stappen nog steeds voordoen, raden wij u aan om contact met ons op te nemen via aftersales@futech.be .

Ik beschik over de iLusmart hardware. Waarom zie ik in het dashboard onder de live data historische waarden van enkele dagen geleden?

Indien u een EAN-mandaat heeft gekoppeld voor uw digitale meter, zal de iLusmart steeds de historische data op basis van uw mandaat tonen. Deze data komen soms met wat vertraging binnen (tot max 2 à 3 dagen).

Wanneer ontvang ik de logingegevens om in te loggen in de iLusmart App?

U ontvangt uw gebruikersnaam en wachtwoord automatisch van ons op het moment waarop er iLusmart data bij ons binnenkomen.

Wanneer maak ik best gebruik van de slimme laadmodus van de iLucharge om mijn elektrisch voertuig te laden?

Wij raden u af om de slimme laadmodus te gebruiken tijdens dagen met donker weer (voornamelijk in winter en herfst). Op zonnige dagen is het natuurlijk wel interessant om uw elektrisch voertuig slim op te laden.

Tijdens de komende maanden zullen er enkele verschillende laadmodi in de iLusmart App worden toegevoegd.

De informatie over de productie van mijn zonnepanelen is plots niet meer zichtbaar in de iLusmart App. Nochtans werkt mijn SMA omvormer naar behoren. Wat nu?

Best kan u uw SMA omvormer resetten door deze tijdelijk volledig uit te schakelen. De omvormer wordt gevoed langs 2 zijden, namelijk de AC voeding en de DC voeding. Het is belangrijk om beide voedingen even uit te schakelen.

Om de AC voeding uit te schakelen dient u de automaat (zekering) van uw omvormer in uw elektriciteitskast uit te schakelen.

Vervolgens dient u de DC voeding van de omvormer uit te schakelen. Hiertoe dient u de draaiknop aan de linkerzijde van de omvormer naar de ‘0’ positie te draaien (zie onderstaande afbeelding voor aanduiding draaiknop).

Draaiknop SMA omvormer

Wacht vervolgens 5 minuten.

Draai daarna eerst de draaiknop aan de linkerzijde van uw omvormer terug naar haar originele positie. Schakel vervolgens de automaat (zekering) van de omvormer opnieuw in. De omvormer zal terug beginnen werken en normaal gezien zal de communicatie naar de ilusmart hersteld zijn.

Mocht het probleem zich na het doorlopen van bovenstaande stappen nog steeds voordoen, raden wij u aan om contact met ons op te nemen via aftersales@futech.be .