KENNISCENTRUM

Zonnepanelen – Technisch

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

Technische storing? Vind hier je antwoord.

Help, mijn zonnepanelen brengen niets op!

Best bezorgt u ons een zo recent mogelijk meetpunt van uw installatie, zodat wij in het gratis online rendementsplatform Mijn Futech kunnen nagaan of deze aan de verwachtingen voldoet. Ongeacht het resultaat gaan wij hoe dan ook op zoek naar de beste oplossing voor uw probleem.

Mijn omvormer geeft een isolatiefout. Wat nu?

Een isolatiefout heeft doorgaans geen directe invloed op uw zonnepaneleninstallatie. Isolatiefouten treden enkel op bij specifieke weersomstandigheden (vb. weinig zon). Best bezorgt u ons een zo recent mogelijk meetpunt van uw installatie, zodat wij in het gratis online rendementsplatform Mijn Futech kunnen nagaan of deze aan de verwachtingen voldoet.

Mijn omvormer geeft ‘s ochtends een isolatiefout maar deze verdwijnt rond de middag. Hoe valt dit te verklaren?

Een isolatiefout heeft doorgaans geen directe invloed op uw zonnepaneleninstallatie. Isolatiefouten treden enkel op bij specifieke weersomstandigheden (vb. weinig zon). Best bezorgt u ons een zo recent mogelijk meetpunt van uw installatie, zodat wij in het gratis online rendementsplatform Mijn Futech kunnen nagaan of deze aan de verwachtingen voldoet.

Eén van mijn zonnepanelen ligt in de schaduw. Zullen de andere panelen nu ook minder opwekken?

Neen! Best bezorgt u ons een zo recent mogelijk meetpunt van uw installatie, zodat wij in het gratis online rendementsplatform Mijn Futech kunnen nagaan of deze aan de verwachtingen voldoet. Indien u geen klant bent bij Futech, bevelen we u een controle van uw zonnepaneleninstallatie aan.

Er is een kleurverschil tussen mijn zonnepanelen vast te stellen. Hoe kan dit?

Doorgaans heeft dit geen impact op de opbrengsten van uw zonnepaneleninstallatie. Toch stellen we voor dat u ons een meetpunt van uw zonnepaneleninstallatie bezorgt, zodat wij in het gratis online rendementsplatform Mijn Futech kunnen nagaan of deze aan de verwachtingen voldoet.

Dienen zonnepanelen gereinigd te worden?

De ervaring leert ons dat afhankelijk van de locatie en omgevingsfactoren één reiniging per 1 tot 5 jaar volstaat.

Wanneer u uw zonnepanelen te vaak laat reinigen bestaat het risico op microscopische krassen in de coating, waaraan zich al snel na de reinigingsbeurt vuil zal hechten. Bij vuile panelen is een regelmatige reiniging een must om vermijdbare rendementsverliezen te voorkomen. Meer informatie over het reiniging van zonnepanelen vindt u hier.

Mijn installateur is failliet en mijn omvormer is stuk. Kunnen jullie een nieuwe plaatsen?

Uiteraard helpen wij u graag verder. Wij raden u aan om eerst een controle van uw installatie te laten uitvoeren om zo het probleem te identificeren en op te lossen. Indien dit nodig blijkt, zullen wij uw omvormer vervangen.

Mijn zonnepanelen geeft de storing “interference device”. Wat betekent dit?

Deze storing kan verschillende oorzaken hebben. Bij deze melding kan er best een controle van de installatie uitgevoerd worden zodat de oorzaak van de fout opgespoord kan worden. Hiervoor contacteert u best rechtstreeks onze after sales afdeling via  aftersales@futech.be of +32(0) 13 22 02 50.

Mijn omvormer geeft de storing “grid disturbance”. Wat betekent dit?

Deze storing kan verschillende oorzaken hebben:

  • De AC zekering staat uit
  • De netspanning is te hoog, de omvormer zal zodra terug proberen op te starten
  • Interne storing in het systeem

Hiervoor contacteert u best rechtstreeks onze after sales afdeling via aftersales@futech.be of +32(0) 13 22 02 50.

Ik ben in bezit van een nieuwe generatie SMA omvormer zonder display en wil de totale opbrengst opvolgen. Hoe kan ik dit doen?

Klanten met een Futech installatie kunnen de prestaties van hun zonnepanelen opvolgen via het gratis online rendementsplatform Mijn Futech of hun Smappee. Om de totale opbrengst van de omvormer te weten kan u zich via een smartphone aanmelden op de omvormer aan de hand van volgende stappen:

  • Zoek de omvormer tussen uw WIFI netwerken
  • Kies SMA (serienummerXXX)
  • Open de webbrowser
  • Typ volgende cijfercombinatie in de adresbalk: 192.168.12.3
  • De webpagina van de omvormer zal zich openen
  • U kan zich als gebruiker aanmelden met uw wachtwoord of een wachtwoord aanmaken
  • In het overzicht vindt u de actuele meetwaarden alsook de dagopbrengst

De rode statuslamp van mijn SMA omvormer licht op. Wat betekent dit?

Uw omvormer werkt niet. Controleer of de automaat (zekering) van de omvormer is uitgeschakeld. Schakel deze opnieuw in en controleer of uw omvormer nog steeds een rode statuslamp geeft.

Indien de automaat van de omvormer niet is uitgeschakeld, kan u uw omvormer best resetten. Volg hiertoe onderstaande procedure.

De omvormer wordt gevoed langs 2 zijden, namelijk de AC voeding en de DC voeding. Het is belangrijk om beide voedingen even uit te schakelen.

Om de AC voeding uit te schakelen dient u de automaat (zekering) van uw omvormer in uw elektriciteitskast uit te schakelen.

Vervolgens dient u de DC voeding van de omvormer uit te schakelen. Hiertoe dient u de draaiknop aan de linkerzijde van de omvormer naar de ‘0’ positie te draaien (zie onderstaande afbeelding voor aanduiding draaiknop).

Draaiknop SMA omvormer

Wacht vervolgens 5 minuten.

Draai daarna eerst de draaiknop aan de linkerzijde van uw omvormer terug naar haar originele positie. Schakel vervolgens de automaat (zekering) van de omvormer opnieuw in. De omvormer zal terug beginnen werken

Indien de statuslamp van de omvormer nog steeds rood oplicht, neemt u best contact op met de aftersales afdeling van Futech via aftersales@futech.be .

Mijn terugdraaiende teller draait niet meer terug. Wat betekent dit?

Probeer op een zonnig moment zoveel mogelijk huishoudelijke toestellen uit te schakelen en controleer vervolgens of uw teller al dan niet terugdraait.

Best controleert u ook even de statuslamp van uw omvormer. Indien deze rood oplicht, dient u na te gaan of de automaat (zekering) van de omvormer is ingeschakeld. Volg hiertoe het stappenplan zoals omschreven in vraag 12.

Indien de statuslamp van de omvormer groen oplicht of knippert, werkt uw installatie naar behoren.

Opgelet: door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in januari 2021, vervalt het voordeel van de terugdraaiende teller bij plaatsing van de digitale meter.

De blauwe statuslamp van mijn omvormer lichten niet meer op. Wat betekent dit?

Er is vermoedelijk sprake van een WiFi-probleem. Volg deze videohandleiding en/of het stappenplan in bijlage om uw omvormer opnieuw met uw WiFi-netwerk te verbinden.

Indien dit probleem zich blijft voordoen, neemt u best contact op met de aftersales afdeling van Futech via aftersales@futech.be .

Hoe kan ik tijdelijk mijn zonnepanelen ontkoppelen van het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door werkzaamheden van netbeheerder Fluvius in mijn straat?

Best schakelt u de zekering van uw zonnepaneleninstallatie uit.

Bijkomend raden wij aan om de DC-switch aan de zijkant van uw omvormer uit te schakelen. Opgelet: bij oudere types omvormer dient u de plug/stop te ontkoppelen.

Hoe kan ik een Huawei omvormer met een Wi-Fi netwerk verbinden op een Android toestel?

Raadpleeg hiertoe het stappenplan dat in dit kenniscentrum ter beschikking wordt gesteld via deze link.

Waarom valt mijn omvormer op een zonnige dag plots uit?

Op zonnige lente- of zomerdagen wordt er typisch veel zonne-energie op het elektriciteitsnet gezet. Jammer genoeg kan het elektriciteitsnet deze grote hoeveelheden geïnjecteerde stroom niet op alle locaties aan met een mogelijke uitval van uw omvormer tot gevolg.

Uw omvormer zal zelf opnieuw proberen opstarten dus het heeft geen zin om zelf een resetprocedure toe te passen. In de meeste gevallen zal uw omvormer later op de dag gewoon terug zijn werk doen.

Indien het probleem zich blijft voordoen en uw installatie is jonger dan 3 jaar, neemt u best contact op met Fluvius. In andere gevallen kan u ons steeds contacteren via aftersales@futech.be, zodat wij een offerte voor u opstellen om de netspanning in de omvormer aan te passen.