KENNISCENTRUM

Zonnepanelen – Algemeen

FREQUENT GESTELDE VRAGEN

Alles wat je wil weten over zonnepanelen

Hoe kan ik een nieuwe of bestaande zonnepaneleninstallatie aanmelden bij de netbeheerder?

Alle eigenaars van een zonnepaneleninstallatie in Vlaanderen dienen deze verplicht aan te geven bij netbeheerder Fluvius. Surf hiertoe naar het online portaal van Fluvius en volg het stappenplan.

Futech klanten kunnen alvast op hun beide oren slapen, want hiervoor voltooit onze onderneming de aanmelding van de nieuwe zonnepaneleninstallatie bij netbeheerder Fluvius.

Mijn energiefactuur is nog steeds hoog, ondanks dat ik zonnepanelen heb laten plaatsen. Wat nu?

Als Futech klant bent u in de mogelijkheid om in het gratis online rendementsplatform Mijn Futech de werkelijke opbrengst van uw zonnepaneleninstallatie te vergelijken met de verwachte opbrengst.

Indien uw installatie aan de verwachtingen voldoet, is er allicht geen sprake van een probleem met uw zonnepaneleninstallatie. In dat geval mag u ons steeds uw energiefactuur bezorgen zodat wij deze voor u analyseren. Stuur hiertoe een mailtje naar aftersales@futech.be of neem telefonisch contact op via +32(0) 13 22 02 50.

Ik heb zonnepanelen en verhuis. Wat moet ik doen?

Indien de zonnepanelen blijven liggen op de woning die u verlaat, dient u contact op te nemen met uw netbeheerder Fluvius.

Indien de panelen mee verhuizen, kan Futech u hierbij van dienst zijn. Best kan u uw Energie Adviseur aanspreken of een offerte aanvragen via onze website.

Indien u een huurklant bent, zijn er 3 mogelijkheden:

  • Uw contract wordt overgenomen door de nieuwe eigenaar van de woning
  • De nieuwe eigenaar van de woning koopt de installatie over
  • De installatie wordt op uw kosten verwijderd (en eventueel verhuisd naar uw nieuwe woning)

Kan Futech mijn groenestroommeter vervangen?

U kan hiervoor zeker bij Futech terecht! Voor het vervangen van de groenestroommeter werken wij in regie. Materiaalkosten worden aangerekend aan catalogusprijzen. U kan een offerte voor het vervangen van een groenestroommeter opvragen bij uw Energie Adviseur of via onze offertepagina.

Op welk tijdstip van de maand vindt de domiciliëring voor de Eco Fix formule van Futech plaats?

De domiciliëring wordt steeds uitgevoerd aan het begin van de maand. Dit omdat de voorkeur van de meeste van onze klanten bij dit tijdstip van de maand ligt.

Waarom is het bedrag van mijn maandelijkse domiciliëring voor de Eco Fix formule van Futech niet het bedrag dat afgesproken werd?

Indien het de eerste maand van de betalingen betreft, wordt er een bedrag berekend op basis van het werkelijk aantal gepresteerde dagen. Bij een opstart in de helft van de maand, wordt dus slechts de helft van het maandbedrag gedomicilieerd.

Een andere mogelijkheid is dat de domiciliëring een maand eerder niet gelukt is. In dit geval wordt dit saldo in rekening gebracht bij de volgende betaling.

Ik ben Eco Fix klant bij Futech en mijn rekening werd al een eerste keer gedomicilieerd terwijl mijn installatie nog niet volledig werkt. Wat is hier de reden voor?

Uw Eco Fix contract met Futech Home loopt over 240 maanden. Hoe vroeger de eerste betaling wordt uitgevoerd, hoe vroeger uw laatste aflossing. Indien we de startdatum zouden verlaten, zou de laatste betaling naar een later tijdstip verschuiven.

Wat moet ik doen met mijn afgedankte zonnepanelen?

Indien u zonnepanelen heeft aangekocht op 1 juli 2016 of later, heeft u normaal gezien reeds in uw verplichting van de milieubijdrage voldaan via doorrekening door uw installateur. Kocht u uw panelen aan vóór 1 juli 2016, diende u op dat moment geen recyclagepremie te betalen. In beide gevallen bent u hoe dan ook geen bijkomende betaling verontschuldigd wanneer u uw afgedankte zonnepanelen naar een inzamelpunt brengt of laat brengen.

Wel dient u steeds een afspraak te maken met uw inzamelpunt naar voorkeur. Vanaf 40 afgedankte zonnepanelen kan u de panelen ook bij u laten ophalen. Meer informatie hieromtrent vindt u hier.

Hoe weet ik wanneer Fluvius mijn digitale energiemeter komt plaatsen?

Fluvius zal u persoonlijk contacteren om een afspraak te maken voor de plaatsing van de digitale meter.

Wil u uw digitale meter reeds sneller? Dan kan u ook zelf een metervervanging aanvragen bij Fluvius. Sinds 1 januari 2020 kost de vervanging van een standaard elektriciteit- en aardgasmeter u 88 euro.

Wat houdt het nieuwe tariefsysteem voor zonnepaneleninstallaties in?

In het nieuwe tariefsysteem worden de netkosten berekend op basis van uw werkelijke afname van het elektriciteitsnet.

U kan hierbij niet langer genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller. Het prosumententarief vervalt. Alle gezinnen met zonnepanelen bij wie een digitale meter werd geplaatst, komen automatisch in het nieuwe tariefsysteem terecht.

Wanneer kan ik overstappen naar het nieuwe tariefsysteem voor zonnepaneleninstallaties?

Alle gezinnen met zonnepanelen bij wie een digitale meter werd geplaatst, komen automatisch in het nieuwe tariefsysteem terecht.

Hetzelfde geldt voor zonnepaneleninstallatie met AREI-keuring na 1 januari 2021.

Kan ik de plaatsing van de digitale meter weigeren? En is dit zinvol?

In principe kan u de plaatsing van uw digitale meter niet weigeren. Mocht u dit toch doen, zal u gecontacteerd worden door de ‘overtuigingcel’ van Fluvius om alsnog een afspraak voor plaatsing vast te leggen. Als u ook daarna blijft weigeren, is juridische vervolging of afsluiting van het elektriciteitsnet een mogelijk gevolg.

Wat is de impact van uitbreidingen op mijn groenestroomcertificaten?

Op omvormers waarvan de verbonden installatie geen recht heeft op groene stroomcertificaten, mag een uitbreiding op deze bestaande omvormer gebeuren. Voor omvormers waarvoor de geproduceerde stroom groene stroomcertificaten ontvangt, mag er geen uitbreiding op deze omvormer gebeuren, maar moet een extra omvormer geplaatst worden, tenzij deze installatie afstand doet van zijn recht op groene stroomcertificaten.

Bron: Techlink

Er staat of stond in het verleden al een PV installatie op mijn woning. Kan ik in 2021 een nieuwe installatie plaatsen en een premie aanvragen?

Per gebouw kan maar één premie voor een fotovoltaïsche installatie worden toegekend, op voorwaarde dat achter het aansluitingspunt in kwestie nog geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst werd gesteld.

Hierop is één uitzondering voorzien met name het geval van een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie uit dienst werd genomen. Er is dus slechts recht op de premie indien de voorgaande PV-installatie door de vorige eigenaar geplaatst is, uit
dienst is genomen en werd afgemeld bij Fluvius voorafgaand aan de eigendomsoverdracht.

Bron: Techlink

Kan ik een premie krijgen voor een uitbreiding van een PV-installatie?

In geval van een uitbreiding kan voor die uitbreiding geen premie worden aangevraagd.

Bron: Techlink

Wat als ik een installatie die in 2021 gekeurd werd wil verhuizen?

Voor PV-installaties waarvoor een premie werd toegekend, mag gedurende een periode van minstens vijftien jaar na de indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel. Indien dit wel gebeurt, wordt de premie teruggevorderd.

Bron: Techlink

Wat als ik een PV-installatie met terugdraaiende teller verhuis naar een aansluitpunt waar een PV-installatie geplaatst werd die de premie aanvroeg?

De fotovoltaïsche installatie waarvoor een premie werd toegekend mag niet worden uitgebreid met een installatie die geniet van de terugdraaiende teller, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van dit recht.

Bron: Techlink