Skip to main content

VLAIO heeft de opslag van duurzaam opgewekte energie toegevoegd aan de technologielijst van de Ecologiepremie+. Deze premie is van toepassing voor stationaire batterijopslagsystemen bij bedrijven.

Om in aanmerking te komen voor deze premie dient de batterijopslag ervoor te zorgen dat de eigen opgewekte groene stroom in het bedrijf maximaal wordt aangewend. De steun kan verkregen worden als de capaciteit (kWh) van de batterij maximaal 5 keer het daggemiddelde bedrijfsverbruik niet overschrijdt op jaarbasis. Dit om overgedimensioneerde batterijen te vermijden.

Netto subsidie van 15% tot 30%

Daarnaast dient de batterij voor minimum 75% met ter plekke opgewekte groene stroom geladen te worden. Deze 75% dient op jaarbasis aangetoond te worden via metingen op uurbasis.  De batterij dient verder een vermogen van minstens 5 kVA en een minimum capaciteit van 15 kWh te hebben. Batterijen voor transportmiddelen komen niet in aanmerking.

De netto subsidie bedraagt 30% voor KMO’s en 15% voor grote ondernemingen.

Later deze maand vindt er een overleg plaats tussen VLAIO, VITO, PVVL en Techlink om de verdere details met betrekking tot de Ecologiepremie+ uit te klaren alsook de wijze waarop deze gemeten wordt.

Cijfervoorbeeld

De maximale batterijcapaciteit voor een KMO met een jaarlijks verbruik van 20.000 kWh oftewel 54 kWh/dag is gelimiteerd tot 5 x 54 kWh. De batterij moet voor minimum 75% met ter plaatse geproduceerde groene stroom geladen worden op jaarbasis en het is dus zaak om een niet té grote batterij te voorzien of voldoende mogelijkheid om groene stroom ter plaatse op te wekken.

Andere steunmogelijkheden

Naast de Ecologiepremie+ publiceerde VLAIO een overzicht van alle steun die mogelijk is voor batterijopslag.

Investeringsaftrek

Bij dit fiscaal voordeel kan je een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, aftrekken van de belastbare winst.

De investeringsaftrek bestaat uit een basispercentage dat voor investeringen uitgevoerd in 2024 (aanslagjaar 2025) 8% bedraagt voor zelfstandigen en kleine ondernemingen (fiscale definitie). Daarnaast heb je nog de verhoogde aftrekken waaronder deze voor energiebesparende investeringen die ook voor grote ondernemingen kan toegepast worden. Zowel de hernieuwbare energietechnologie (zonnepanelen, …)  als de opslagbatterij die wordt geïnstalleerd kunnen samen of apart worden toegepast voor de algemene aftrek en enkel samen voor de verhoogde investeringsaftrek.

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen van 15,5% (aanslagjaar 2025) moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie, vermeld op een lijst. Investeringen in zonnepanelen (met of zonder opslagbatterij) kan je terugvinden in categorie 11 ‘Gebruik van hernieuwbare energie’.

Green

GREEN is een steunprogramma van de Vlaamse overheid dat de vergroening van de bedrijven stimuleert. Het doel is dat bedrijven overschakelen naar en de inzet verhogen van groene warmte en elektriciteit.

Technologieën zoals thermische en elektrische opslagsystemen helpen deze transitie ondersteunen. Opslagsystemen en doelgroepen (vzw’s met een economische activiteit) die niet via de Ecologiepremie plus (EP+) worden gesteund kunnen eventueel steun via GREEN verkrijgen.

Strategische ecologiesteun (STRES)

Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in “strategische” spitstechnologie in het Vlaamse Gewest een subsidie via de maatregel Strategische ecologiesteun (STRES) verkrijgen van VLAIO. De minimum investering bedraagt hierbij wel € 3 miljoen. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van de performantie van de technologie, de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten.

Grote ‘innovatieve’ energieopslagsystemen kunnen via deze steunmaatregel worden gesteund.

Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM)

In 2021 heeft België een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) ingevoerd om de bevoorradingszekerheid in elektriciteit te verzekeren na de voorziene sluiting van al zijn kerncentrales, terwijl tegelijkertijd de energietransitie wordt ondersteund. Dat mechanisme kent vanaf 2021 aan de hand van jaarlijkse veilingen steun toe aan ondernemingen en organisaties die elektriciteit kunnen leveren of besparen vanaf 2025.

Het is een CRM op basis van betrouwbaarheidsopties. Dat betekent dat het mechanisme technologie-neutraal, marktbreed en gecentraliseerd is, en dat overmatige winsten vermeden worden door in een verplichting tot terugbetaling van de ontvangen steun te voorzien bij hoge prijzen.

Alle mogelijke technologieën voor de productie van elektriciteit, de opslag ervan of het beheer van de vraag mogen deelnemen.

Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen, 17 april 2024 en subsidiedatabank VLAIO

Interesse in batterijopslag voor uw onderneming? Ontdek ons aanbod!