DIENSTEN

Premies en voordelen

Premies op zonnepanelen

Als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie kom je in aanmerking voor bepaalde premies en/of voordelen. Wij maken je hier graag wegwijs in.

Premies op zonnepanelen

Wie sinds 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt (omvormervermogen ≤ 10 kVA), komt in aanmerking voor een eenmalige premie.

  • In 2023 bedraagt de premie 150 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
  • In 2024 bedraagt de 75 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.
  • Maximum 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen
  • Eén premie per woning of wooneenheid
  • Enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.
  • De nieuwe zonnepanelen worden door een RESCert-installateur op het dak van een gebouw worden geplaatst.

Verplichting zonnepanelen bij grote verbruikers

Grote afnemers van elektriciteit in Vlaanderen worden binnenkort verplicht om zonnepanelen te plaatsen. De eerste installaties onder deze verplichting moeten uiterlijk op 30 juni 2025 in dienst genomen worden. Afnamepunten met een afgenomen bruto-hoeveelheid elektriciteit van meer dan 1 GWh op jaarbasis vanaf 2021 vallen binnen de scope van de verplichting. Voor publieke organisaties ligt de afnamedrempel lager op 250 MWh vanaf 2021 en 100 MWh vanaf 2026.

Klik hier voor meer informatie.

Fiscale stimulans laadpalen

Wie als particulier tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een aankoop en plaatsing van een laadstation thuis, dit geldt zowel eigenaars als huurders, zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering. Om de versnelling in te zetten, zal de vermindering stelselmatig afbouwen in de tijd.

De belastingvermindering is afhankelijk van de periode waarin je de aankoop doet. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Voor particulieren moet het laadstation wel intelligent zijn (i.c. het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

Belastingvermindering laadpalen

Gereduceerd BTW-tarief

De federale regering besloot in maart 2022 om btw op de aankoop en installatie van zonnepanelen tot en met 31 december 2023 te verlagen naar 6%.

Tot voor kort kwamen enkel woningen die 10 jaar of ouder zijn in aanmerking voor het gereduceerd btw-tarief van 6%, maar tot en met 31 december 2023 vallen ook woningen jonger dan 10 jaar onder deze gunstregel.

Korting onroerende voorheffing

Onderstaande tabel toont, afhankelijk van het moment waarop de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, aan welke voorwaarden de eigenaar van een nieuwbouwwoning moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing.

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning. De korting wordt pas toegekend het jaar nadat de defintieve EPB-aangifte werd ingediend (bvb: EPB-aangiftes ingediend in 2022 en die voldoen aan de eisen, worden in het voorjaar van 2023 aan de Vlaamse Belastingadministratie doorgestuurd, om de korting (na verwerking) dan toe te kennen bij een volgende innning van de onroerende voorheffing). Vanaf 2023 (aanvragen omgevingsvergunning) zal deze korting (E10/E20) enkel nog van toepassing zijn voor herbouw of gedeeltelijke herbouw.

Voor bouwaanvragen vanaf 2022 moet niet alleen voldaan zijn aan het E-peil om de korting te bekomen, maar aan alle EPB-eisen.

Tabel onroerende voorheffing