Skip to main content

Energieregulator VREG heeft op vraag van Vlaams energieminister Zuhal Demir de kosten-batenanalyse (KBA) over de uitrol van de digitale meter geactualiseerd. Ook werden de gevolgen van een versnelde uitrol van 80% van de digitale meters tegen uiterlijk 2024 onderzocht.

Voor Vlaanderen onderzocht VREG of de positieve effecten van de uitrol van de digitale meter groter zijn dan de kosten. Hiertoe werd het verschil geanalyseerd tussen de situatie met klassieke meters en de situatie met invoering van de digitale meter. Dit alles vanuit het oogpunt van verschillende spelers: verbruikers, overheid, milieu en maatschappij, distributienetbeheerders, energieleveranciers en producenten.

Baten > kosten

Uit de studie van VREG blijkt dat voor een uitrol van 80% van de digitale meter in 2024 de baten voor de maatschappij ruim hoger zijn dan de kosten. Bij een gemiddelde waarde van de installatiekost is de globale baat +888 miljoen €. Dit is een stuk positiever dan een uitrol over 15 jaar, waarvoor VREG een baat van +768 miljoen € berekende.
De baat voor milieu en maatschappij levert een belangrijke bijdrage aan de KBA. Hierin zit vooral de verminderde CO2- uitstoot. Een deel baten komt door vermeden fraude. Daarnaast is er de energiebesparing bij verbruikers.

Impact op de distributienettarieven

Tegenover de algemene baten voor de maatschappij, staat dat de versnelde uitrol van de digitale meter wel tot een verhoogde kost voor de distributienetbeheerders leidt. Een kost die zij via de distributienettarieven kunnen doorrekenen aan de klant. Bij een uitrol van 80% in 2024 is het effect voor een gemiddeld gezin ongeveer 3,6 €/jaar meer voor elektriciteit en 2,8 €/jaar meer voor aardgas, in vergelijking met de uitrol op 15 jaar die momenteel lopende is (gemiddelde tariefverhoging over 15 jaar).
De versnelde uitrol van de digitale meter biedt afnemers echter de mogelijkheid om sneller hun verbruik te controleren en te sturen. Deze voordelen kunnen in de eerste plaats volgen uit een verandering in verbruiksgedrag: energie besparen en verbruiken als de energiekosten laag zijn bijvoorbeeld. Als afnemer met een digitale meter krijgt u dus ook de tools in handen om op termijn te besparen op de energiefactuur en minder te betalen.
Daarnaast kunnen mede door de investering in digitale meters de elektriciteitsafnemers beter geïnformeerd hun verbruik gaan beheren , waardoor hoge investeringen in het net op termijn vermeden worden die anders noodzakelijk zouden zijn om nieuwe toepassingen zoals warmtepompen en elektrische voertuigen op brede schaal mogelijk te maken. De digitale meter is zo een deel van de brug naar de energietransitie.

Advies

VREG bundelde de resultaten en conclusies van de KBA in een advies aan de Vlaams regering. “We adviseren aan de Vlaamse Regering om in het Energiebesluit de plaatsing van een digitale meter in geval van een kleinverbruiksmeting voor elektriciteit te voorzien, zodat uiterlijk op 31 december 2024, 80% van de kleinverbruiksmeetinrichtingen een digitale meter heeft, waarna een volledige uitrol beoogd wordt tegen 1 juli 2029. De versnelde uitrol voor 80% tegen 2024 zorgt er ook voor dat Vlaanderen zal kunnen voldoen aan de Europese Richtlijn 2019/944”, klinkt het.

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion 2 Comments

 • dvg schreef:

  en wat zijn de kosten voor de consument?
  want baten gaan er duidelijk niet zijn
  daar wordt wijselijk niet over gepraat.
  moest het voordelig zijn voor de consument er zou dan niet zoveel moeite gedaan worden om consumenten te overtuigen.
  iets wat opgedrongen wordt stinkt!

 • JoPi schreef:

  VREG publiceert resultaten kosten-batenanalyse digitale meter: globale baat 888 miljoen euro
  1) Baten > kosten
  Uit de studie van VREG blijkt dat voor een uitrol van 80% van de digitale meter in 2024 de baten voor de maatschappij ruim hoger zijn dan de kosten. Bij een gemiddelde waarde van de installatiekost is de globale baat +888 miljoen €. Dit is een stuk positiever dan een uitrol over 15 jaar, waarvoor VREG een baat van +768 miljoen € berekende.
  2) Impact op de distributienettarieven
  Tegenover de algemene baten voor de maatschappij, staat dat de versnelde uitrol van de digitale meter wel tot een verhoogde kost voor de distributienetbeheerders leidt. Een kost die zij via de distributienettarieven kunnen doorrekenen aan de klant. Bij een uitrol van 80% in 2024 is het effect voor een gemiddeld gezin ongeveer 3,6 €/jaar meer voor elektriciteit en 2,8 €/jaar meer voor aardgas, in vergelijking met de uitrol op 15 jaar die momenteel lopende is (gemiddelde tariefverhoging over 15 jaar).
  OP de site van de Vreg staat: => Begrijpe wie kan?
  Digitale meter
  Omdat de digitale meters geleidelijk worden ingevoerd, worden de kosten ook gespreid. We berekenden dat een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 16,36 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 11,59 euro meer voor aardgas. Die extra kosten worden gecompenseerd door het inzicht dat de digitale meter u geeft in uw energieverbruik. Zo kan u slimmer omspringen met aardgas en elektriciteit – minder energie verbruiken, verbruiken wanneer stroom het goedkoopst is,… – en kan u ook meer besparen op uw energiefactuur.
  De VREG communiceert 2 verschillende meerkosten voor een gemiddeld gezin. 

Leave a Reply