Skip to main content

In België mag een elektrische installatie pas in werking worden gesteld nadat deze is gekeurd conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Voor zonnepaneelsystemen zijn er specifieke regels vastgelegd in de documenten C10/11 en C10/26 van de federatie van netbeheerders Synergrid. Op 1 juni 2020 treedt een volledig herzien AREI in werking.

“Het bestaande AREI dateert uit 1981”, verduidelijkt Olivier Linder van beroepsfederatie Techlink in Solar Magazine. “Het bestaat uit artikelen die zijn gegroepeerd per hoofdonderwerp, bijvoorbeeld: ‘Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking’ en ‘Elektrische bescherming tegen overstroom’.”
“Gedurende de jaren zijn die aangepast, aangevuld en gewijzigd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Daarnaast verschenen er allerhande ministeriële besluiten en verklarende nota’s aan de Erkende Organismen die verwijzen naar de relevante artikelen in de AREI. Zo ontstond uiteindelijk een regeling die niet meer voldoende aansloot bij de tijd.”

Artikel 104

“Omdat de bestaande indeling niet gebruiksvriendelijk is voor het toevoegen van installatievoorschriften voor nieuwe technologieën, besloot de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie enkele jaren geleden om het bestaande AREI te herstructureren volgens de norm IEC 603684. Naast het pure herschikken van de bestaande content zijn er ook fouten gecorrigeerd en werden onduidelijkheden weggewerkt. De belangrijkste inhoudelijke wijziging gaat over het beruchte artikel 104 uit 2013 dat handelt over voorzorgsmaatregelen tegen brand.”
En wat zijn de gevolgen voor de zonnepaneleninstallateur? “De regels die golden, gelden straks grosso modo nog steeds”, zegt Linder. “Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets verandert. Dat gebeurt immers doorlopend, bijvoorbeeld als gevolg van innovatie en beleidsontwikkeling. Normering is een levend iets en evolueert voortdurend, zeker in een groeimarkt waar vernieuwde technologie zoals zonne-energiesystemen worden toegepast.”

C10/11

Naast het AREI, dat zich focust op de veiligheid van mensen en goederen, concentreert de C10/11 norm zich op de veiligheid van netaansluitingen. Die onderging in 2019 een grondige revisie door Synergrid. De aanpassing was nodig om tegemoet te komen aan de vernieuwde Europese regels die een goedwerkend elektriciteitsnet moeten verzekeren. In september vorig jaar werden de nieuwe voorschriften gepubliceerd.
“Een van de belangrijkste conclusies is dat er een belangrijke barrière weggewerkt is voor het leggen van zonnepaneleninstallaties tot 30 kVA”, reageert Linder. “Samen met PV-Vlaanderen pleiten wij nu ook voor het wegnemen van de resterende hobbels, bijvoorbeeld door de verplichte netstudies af te schaffen voor deze categorie. Die kunnen projecten immers vertragen. Bovendien is die niet kosteloos als het vermogen meer dan 25 kVA is. Dat zet een rem op de verduurzaming van onze energievoorziening, en het is ook niet goed voor de sector.”
Bron: Solarmagazine.nl, maart 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion One Comment

Leave a Reply