Skip to main content

De Vlaamse regering heeft een ontwerpbesluit goedgekeurd waarmee straks de verplichting vervalt om iedere 6 maanden een call groene stroom voor de categorie overige zonnepanelen te organiseren.

ODE / PV-Vlaanderen vroeg minister van Energie Zuhal Demir vorig jaar al om de call groene stroom voor klassieke zonnepaneelinstallaties op daken in het 2023 tijdelijk op te schorten. Dit omdat het een snellere uitrol van zonnepanelen mogelijk zou maken.

Subcall 1 en 2

De brancheorganisatie verzocht daarbij de calls voor niet-klassieke pv-projecten – zoals floating pv en energiegemeenschappen – te behouden, omdat deze minder rendabel zijn en ondersteuning wel gewenst is. De calls groene stroom zijn namelijk ingedeeld in 2 categorieën. Subcall 1 bevat de drijvende pv-installaties, pv-installaties op marginale gronden, pv-installatie in energiegemeenschappen, pv-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines. Subcall 2 behelst alle overige pv-installaties, waaronder klassieke dakgebonden zonnepaneelinstallaties.
Met het nu gepubliceerde ontwerpbesluit krijgt minister straks de mogelijkheid om voor de categorie ‘overige pv-installaties’ in de toekomst geen call groene stroom meer te organiseren. Voor de overige subcalls zal ten minste iedere 18 maanden een call groene stroom georganiseerd worden.

Artikel 54 gewijzigd

In de oude situatie was de minister verplicht om ten minste iedere 6 maanden voor de categorie overige pv te organiseren. Uit een analyse van de resultaten van de afgelopen calls voor overige pv-installaties, blijkt volgens de Vlaamse regering dat het gemiddeld  gewogen  weerhouden  bod  sterk  aan  het  dalen  is. ‘Het risico bij deze trend is dat er een punt komt dat steun mogelijk niet meer nodig is’, schrijft minister Demir in haar nota aan de Vlaamse regering. ‘Voorgesteld wordt om de overige pv-installaties de verplichte organisatie van de call op te heffen. Voor de andere categorieën vermindert de frequentie naar minstens 1 keer op de 18 maanden. Zo kan beter worden ingespeeld op de markt en de sterk verhoogde rendabiliteit van de installaties.’

Om dit te realiseren, wijzigt een deel van de tekst in artikel 54 van het Vlaamse Energiebesluit. De nieuwe tekst luidt als volgt: ‘De minister lanceert minstens om de achttien maanden een call voor de installaties, vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1°, 2°, 2°/1 en 2°/2. De minister bepaalt op voorstel van het VEKA per call welke andere types installaties als vermeld in paragraaf 1, derde lid, 3°, en installaties op basis van windenergie in aanmerking komen voor steun.’ De  verplichting  om elke  12 maanden  voor  drijvende  pv-installaties,  pv-installaties  op  marginale  gronden,  pv-installatie  in  energiegemeenschappen, pv-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines een call te lanceren wordt daarmee versoepeld om beter op marktontwikkelingen en de rendabiliteit van de installaties in te spelen.

Bron: Solarmagazine.nl, 9 februari 2023