Skip to main content

België heeft de zevende projectoproep voor het Energietransitiefonds gelanceerd. Er is 25 miljoen euro voor de ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie waaronder zon op zee.

Het Energietransitiefonds werd in 2017 opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energietransitie te ondersteunen en wordt gefinancierd door de nucleaire taks die de exploitant Engie Electrabel betaalt om de kerncentrales Doel 1 en 2 tot 2025 open te houden.

Maximaal 5 miljoen euro

‘Met dit fonds kunnen we projecten ondersteunen die een positief effect hebben op de bevoorradingszekerheid en het klimaat’, stelt minister van Energie Tinne Van der Straeten. ‘Projecten die ons uiteindelijk in staat zullen stellen de energietransitie naar 100 procent hernieuwbare energie te versnellen.’Voor het derde achtereenvolgende jaar is de projectoproep verbeterd. Het wekt de interesse van start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Daarnaast laat het meer ruimte voor industriële projecten met een snelle uitvoeringstermijn. Net als vorig jaar zullen externe – internationale – energiedeskundigen deelnemen aan de selectie van de meest kwalitatieve en innovatieve projecten.  Het Energietransitiefonds riep op om de projectvoorstellen van de aanvragers voor 14 december in te dienen. De Ministerraad moet de geselecteerde projecten eind mei 2023 valideren. De overheidssteun per project bedraagt minimaal 100.000 euro en maximaal 5 miljoen euro.

Over de gewestgrenzen

De projecten kunnen ingediend worden langs 3 thematische assen:

  • thematische as 1: hernieuwbare energiebronnen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee en biobrandstoffen; waaronder komen tot testinfrastructuur op zee voor hernieuwbare energie en efficiëntere integratie van offshore hernieuwbare elektriciteit op het transmissienet;
  • thematische as 2: nucleaire energietoepassingen;
  • thematische as 3: bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

Vorig jaar financierde het fonds 20 projecten voor een bedrag van 24,5 miljoen euro.  Het Energietransitiefonds is de enige projectoproep die universiteiten en bedrijven aanmoedigt om samen te werken over de gewestgrenzen heen. 95 procent van de geselecteerde projecten zijn een samenwerking tussen verschillende organisaties, Belgische universiteiten, instellingen, industriële partners en kmo’s.

Bron: Solarmagazine.nl, 18 november 2022