Skip to main content

Sectororganisatie ODE / PV-Vlaanderen wil dat minister van Energie Zuhal Demir de call groene stroom voor klassieke zonnepaneelinstallaties op daken in het kalenderjaar 2023 tijdelijk opschort.

Gelijk speelveld

De opschorting leidt volgens ODE / PV-Vlaanderen tot een win-winsituatie voor alle partijen. ‘Enerzijds kan de Vlaamse overheid de vrijgekomen middelen aanwenden voor andere prikkels naar een duurzaam energiemodel’, is te lezen in de interne documenten. ‘Anderzijds laat dit toe om verder in te zetten op de energietransitie door een snellere uitrol te realiseren van zonnepaneelprojecten door het wegvallen van administratieve drempels, waardoor Vlaamse bedrijven beter en versneld weerbaarheid kunnen bieden tegen de huidige en toekomstige energieprijzen. Zo krijgen we een gelijk speelveld voor alle pv-installaties op bedrijfsdaken.’

PV-Vlaanderen meldt aan haar achterban met minister Demir in gesprek te gaan over het voorstel voor de tijdelijke stop van de call groene stroom.

Opschorting onder voorwaarden 

ODE / PV-Vlaanderen stelt dat bij de tijdelijke opschorting van de ondersteuningsmechanismen wel enkele belangrijke voorwaarden in acht moeten worden genomen.

In de eerste plaats moet de gevraagde opschorting enkel gelden voor nieuw te bouwen pv-systemen op bedrijfsdaken (red. het gaat dus expliciet niet om residentiële installaties bij consumenten). Ten tweede moet de opschorting niét retroactief toegepast worden. De bestaande projecten zijn namelijk met langetermijncontracten vastgesteld op veel lagere stroomprijzen dan vandaag de dag het geval is. Hierbij gaat het voordeel van de recente prijsstijgingen niet naar de producent, maar komt het eerder terecht bij de afnemer, die zich zo deels kan beschermen tegen de huidige energiecrisis.

Een laatste voorwaarde voor ODE / PV-Vlaanderen is dat de calls voor niet-klassieke pv-projecten – zoals floating pv (red. drijvende zonneparken) en energiegemeenschappen – worden behouden, omdat deze minder rendabel zijn.

Bron: Solarmagazine.nl, 20 september 2022