Skip to main content

Het aantal Vlamingen dat in de eerste 3 kwartalen van dit jaar zonnepanelen heeft geïnstalleerd, is gegroeid van 24.807 naar 46.271 stuks. Dat meldt Solar Magazine op basis van cijfers van VEKA.

Waar in heel 2021 40.605 consumenten zonnepanelen installeerden, is dat aantal in de eerste 3 kwartalen van 2022 al overtroffen. In de eerste 9 maanden van dit jaar installeerden namelijk al 46.271 Vlaamse consumenten zonnepanelen, volgens het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Ook het daarmee gemoeide omvormervermogen van 207,51 megawatt is al groter dan vorig jaar, toen het om 158,00 megawatt ging. Gemeten naar de eerste 3 kwartalen is het geïnstalleerde vermogen bij consumenten meer dan verdubbeld: van 91,87 naar 207,50 megawatt. Daarentegen werden in de zakelijke markt slechts 44 projecten opgeleverd, waar dat er vorig jaar in dezelfde periode nog 945 waren.

Voorlopige cijfers

Overigens gaat het om voorlopige cijfers, waardoor de daadwerkelijke groei nog hoger zal uitvallen. Zo werden de cijfers voor installaties kleiner dan 10 kilowatt voor de maand augustus in de nieuwste cijfers fors naar boven bijgesteld, te weten van 11,80 naar 27,84 megawatt. Dergelijke verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid.

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de in 2022 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscategorie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt 46.271 207,51 megawatt
10 tot 40 kilowatt 22 0,46 megawatt
40 tot 250 kilowatt 17 1,95 megawatt
250 tot 750 kilowatt 1 0,59 megawatt
Groter dan 750 kilowatt 4 20,29 megawatt
Totaal 46.315 230,80 megawatt

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2022 als volgt:

Provincie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Antwerpen 11.550 52,63 megawatt
Limburg 5.970 46,70 megawatt
Oost-Vlaanderen 11.831 52,52 megawatt
Vlaams-Brabant 7.732 37,65 megawatt
West-Vlaanderen 9.232 41,30 megawatt
Totaal 46.315 230,80 megawatt

De grafiek toont het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) voor de periode januari-september in 2021 en 2022.

PV verkopen Q3 2022

80 procent meer installaties

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in het kalenderjaar 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 80 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties) jan-sep 2021 jan-sep 2022 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 24.807 46.271 +87 procent
10 tot 40 kilowatt 118 22 -81 procent
40 tot 250 kilowatt 739 17 -98 procent
250 tot 750 kilowatt 77 1 -99 procent
Groter dan 750 kilowatt 11 4 -64 procent
Totaal 25.752 46.315 +80 procent

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in het kalenderjaar 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 1 procent is gegroeid. Deze geringe groei is sec te wijten aan de commerciële markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 83 procent minder vermogen verwelkomde in de periode januari-september. Waar vorig jaar in de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) 137,23 megawatt werd verwelkomd in de periode januari tot en met september, is dat dit jaar slechts 23,29 megawatt.

grootte systeem (vermogen in megawatt) jan-sep 2021 jan-sep 2022 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 91,87 207,51 +126 procent
10 tot 40 kilowatt 2,77 0,46 -83 procent
40 tot 250 kilowatt 80,39 1,95 -98 procent
250 tot 750 kilowatt 38,61 0,59 -98 procent
Groter dan 750 kilowatt 15,46 20,29 +31 procent
Totaal 229,10 230,80  +1 procent

Doel 2021 ruimschoots behaald

Vlaanderen heeft bovendien de hoeveelheid zonnepanelen die in 2021 is geïnstalleerd verhoogd, te weten van 304,80 megawatt naar 305,10 megawatt. Daarmee is de doelstelling van 300 megawatt die minister van Energie Zuhal Demir voor het afgelopen kalenderjaar hanteerde inmiddels ruimschoots behaald.

In totaal beschikt Vlaanderen nu volgens het VEKA per eind augustus over 4.598,71 megawatt aan pv-systemen. Onderstaande grafiek toont het geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar tot en met september 2022.

PV nieuw Vlaanderen

Bron: Solarmagazine.nl, 12 november 2022