Skip to main content

Vlaanderen moet de subsidie op zonnepanelen voor consumenten inkomensgerelateerd maken door deze onderdeel te maken van de ‘MijnVerbouwPremie’. Daarvoor pleit Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (cd&v).

Conform het afbouwplan van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt de Vlaamse investeringspremie voor zonnepanelen per 1 januari 2023 gehalveerd.

Eindejaarsrush

Door de hoge energieprijzen en doordat Vlamingen weten dat de premies volgend jaar zullen zakken, wordt de bekende eindejaarsrush op zonnepaneelinstallaties verwacht. Daarbij moeten de installaties tijdig gekeurd worden en aangemeld worden bij Fluvius. Hierdoor dreigt er chaos te ontstaan en zal een deel van de Vlamingen mogelijk achter het net vissen. Onder meer door tekorten aan materialen bij installateurs
Zonnepanelen zijn naast isoleren de beste bescherming tegen die stijgende prijzen. Maar niet iedereen heeft de cash om snel duizenden euro’s op tafel te leggen”, aldus Bothuyne. Het parlementslid stelt daarom een rechtvaardiger systeem voor: de steun voor zonnepanelen inkantelen in ‘MijnVerbouwPremie’ zodat die inkomensgerelateerd wordt. “In plaats van de steun voor zonnepanelen terug te schroeven, moeten we zorgen dat premies terecht komen bij wie ze het meest nodig heeft. Zonnepanelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor elke Vlaming.”

3 tot 4 jaar

‘Zonnepanelen plaatsen is, naast isoleren, de beste bescherming tegen de stijgende energieprijzen waar we allemaal mee te maken krijgen’, stelt Bothuyne. ‘Een gemiddelde installatie kan op dit moment, inclusief de investeringspremie van de Vlaamse Overheid, op minder dan 3 tot 4 jaar worden terugverdiend.’

cd&v wil dit oplossen. Enerzijds door een stabiel premie-kader via de ‘MijnVerbouwPremie’ en anderzijds door de huidige premie te geven aan iedereen die voor 31 december een gekeurde installatie heeft of voor 1 november een getekende bestelbon. ‘Zekerheid over investeringssteun biedt naast een extra steun in de rug voor veel mensen, ook een stabiel kader voor de installateurs en Fluvius, die zich op die manier makkelijker kunnen organiseren’, legt Bothuyne uit. ‘Bovendien kan de huidige boom ook de doelstellingen voor zonnepanelen opkrikken. Heel veel gezinnen krijgen te maken met torenhoge energiefacturen die ze moeilijk betaald krijgen. Zonnepanelen en isolatie zijn en blijven hiertegen de beste bescherming. Op zo een moment is het onverkort hakken in de premie niet te verantwoorden. Zonnepanelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor élke Vlaming.’

Behouden voor lagere inkomens

Bothuyne pleit er voor om de huidige investeringspremie voor zonnepanelen om te vormen en in te regelen in de nieuwe ‘MijnVerbouwPremie’. Zo kunnen mensen met een laag- of middeninkomen nog beroep doen op de premie. Concreet stelt cd&v voor om de huidige premie van maximaal 1.500 euro te behouden voor de laagste inkomens. De groep met een gemiddeld inkomen zou dan nog recht hebben op de premie tot 750 euro. Wie meer verdient, heeft geen premie nodig om de zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Bron: Solarmagazine.nl, 12 september 2022