Skip to main content

De Belgische energieminister Tinne Van der Straeten wil dat er een Europees prijsplafond voor de energierekening komt. Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen meldt aan een noodinterventie te werken.

De Belgische energieminister stelt dat een Europees prijsplafond de energiefactuur voor een gezin met 770 euro per jaar kan verlichten.

Woekerwinsten

Ze merkt daarbij op dat het prijsplafond op Europees niveau de grootste impact heeft, maar ook op Belgische prijsblokkering mag het niet langer worden uitgesloten. Van der Straeten stelt dat het huidige Europese systeem zorgt voor woekerwinsten bij energieproducenten. ‘Door de energiemarkt te hervormen, pakken we het probleem bij de bron aan en vermijden we exuberante overwinsten.’

België neemt hierin het voortouw en heeft het Belgisch voorstel voor een Europees prijsplafond met de Europese Commissie besproken. Van der Straeten wil het plafond tegen het einde van het jaar invoeren. ‘De tijd van praten is voorbij, nu moet er beslist worden. Er heerst een speculatiegolf en net zoals de beurs moet de handel kunnen worden opgeschort. De hervorming van de elektriciteitsmarkt moet ervoor zorgen dat de gas- en elektriciteitsprijzen worden losgekoppeld en stopt met het “pay as clear”-principe. Dat zorgt ervoor dat de duurste elektriciteitscentrale de prijs bepaalt voor alle andere.’

180 euro per megawattuur

Spanje heeft recentelijk een plafond ingevoerd en betaalt ongeveer 180 euro per megawattuur voor elektriciteit. In België wordt momenteel elektriciteit verkocht aan prijzen rond 400 euro per megawattuur. Een verschil van 220 euro per megawattuur. Door de invoering van een Europees plafond zou dat betekenen dat een gemiddeld Belgische gezin 770 euro per jaar minder zou betalen.
De Belgische federale regering verrichtte eerder zelf al diverse financiële inspanningen om huishoudens te ondersteunen. Zo werd 4 miljard euro beschikbaar gesteld voor het uitgebreide sociale tarief, premies en vouchers en een verlaging van de btw. De beoogde effecten worden volgens Van der Straten echter tenietgedaan door exploderende prijzen en beursspeculatie. ‘Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat het uitgebreide sociale tarief het beste systeem op Europees niveau is om de meest kansarmen te beschermen. Een verlenging volgend jaar en plafonnering van sociaal tarief is noodzakelijk.’

Bron: Solarmagazine.nl, 30 augustus 2022