Skip to main content

Vlaamse particulieren hebben in de eerste vier maanden van het jaar 16.660 nieuwe pv-installaties (zonnepanelen, 10 kilowatt of minder) geplaatst. Dat zijn er bijna de helft minder dan in dezelfde periode van vorig jaar (toen bijna 30.000 nieuwe installaties). Limburg scoort bovendien het laagst van alle Vlaamse provincies.

Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Volgens het agentschap heeft dat vooral te maken met het wegvallen van de Vlaamse subsidie voor zonnepanelen sinds 1 januari, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Dat manifesteerde zich onder meer in een rush op zonnepanelen in de maand december 2023.

Maar bij de bedrijven is het aantal nieuwe pv-installaties daarentegen gegroeid. Het aantal nieuwe pv-installaties van meer dan 10 kilowatt steeg van januari tot en met april 2024 met bijna 20 procent tot 877 installaties, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het is dus de zakelijke markt die momenteel het voortouw neemt in de plaatsing van pv-installaties. Alles samen – particulieren én bedrijven – is er nagenoeg 180 megawatt aan vermogen (omvormer) bijgekomen.

Lagere prijzen

Nochtans zijn de prijzen van zonnepanelen de jongste jaren gevoelig gedaald. “Dat klopt,” zegt Ismael Ben-Al-Lal van het zonnepanelenbedrijf Futech uit Tessenderlo. “De terugverdientijd is nog nooit zo kort geweest. Het is ook een beetje zoals bij de brandstofprijzen. Als die in prijs dalen, wacht iedereen zo lang mogelijk met het vullen van de tank. Toen de energieprijzen hoog stonden, moest iedereen zo snel mogelijk zonnepanelen hebben. Nu de energieprijzen zijn afgekoeld, is die nood niet meer zo hoog.”

De markt voor zonnepanelen is nog altijd erg volatiel en emotioneel, zegt Ismael Ben-Al-Lal. “Tijdens de energiecrisis kon het aanbod de vraag niet volgen. Toen zijn er weer vele spelers bijgekomen, maar daarvan zijn er nu ook weer veel verdwenen. Wie denkt dat het een mature markt is geworden, heeft het mis. We krijgen nu overigens de eerste indicaties dat de prijzen voor zonnepanelen weer gaan stijgen, vooral door hogere transportkosten.”

Minder nieuwbouw

Herman Daniëls van branchegenoot Intellisol uit Maaseik ziet ook een verklaring in het stilvallen de nieuwbouw door de duurdere leningen en hogere bouwkosten. “Bij nieuwbouw is men verplicht om te voorzien in hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboiler en/of warmtepompen). Mogelijk herpakt die markt zich als straks de leningen minder duur worden. Ook het slechte weer heeft een rol gespeeld. Toen enkele weken geleden de eerste warme dagen eraan kwamen, zagen we meteen
een hogere belangstelling voor zonnepanelen.”

De CEO van Intellisol ziet ook een logische verklaring voor het feit dat bedrijven nu het voortouw nemen. “In tijden van laagconjunctuur – als de economie op een lager pitje draait – investeren bedrijven minder in machines, maar zoeken ze vooral naar lagere kosten. Lagere energiekosten staan daarbij bovenaan in het verlanglijstje”, aldus Daniëls.

Zonnigste provincie

Van alle Vlaamse provincies scoort Limburg momenteel het laagst in de plaatsing van nieuwe pv-installaties. Met 2.182 nieuwe installaties in de eerste vier maanden van 2024, bengelt Limburg onderaan het lijstje. Antwerpen (4.405 nieuwe installaties) en Oost-Vlaanderen (4.386) scoren voorlopig het best.

Raakt Limburg zijn status van ‘zonnigste’ provincie van Vlaanderen kwijt? Limburg stond immers bekend als de meest ijverige provincie als het om de plaatsing van zonnepanelen gaat. Voorlopig niet, zo blijkt nog uit cijfers van het VEKA. Met nu 167 pv-installaties per 1.000 inwoners is Limburg nog altijd zonnepanelenkampioen, vóór West-Vlaanderen (161 per 1.000 inwoners) en OostVlaanderen (147). Onderaan bengelen Vlaams-Brabant (127) en Antwerpen (116). Ook uitgedrukt in
vermogen is Limburg – met 1.300 watt per inwoner – de zonnigste leerling van de klas

Bron: Het Belang Van Limburg, 4 juli 2024

Interesse in een project met zonnepanelen? Ontdek onze oplossingen voor bedrijven en gezinnen!