Skip to main content

Consumenten hebben in Vlaanderen tot en met april ruim 91 procent meer zonnepanelen geïnstalleerd. Het aantal nieuwe installaties steeg met 125 procent. Dat meldt Solarmagazine op basis van cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagenschap (VEKA).

Uit de nieuwste cijfers van het VEKA blijkt dat tot en met eind april 34.156 consumenten zonnepanelen installeerden. Dat is 91 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 166,13 megawatt is zelfs 125 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022.

Voorlopige cijfers

Bovendien zullen de installatiecijfers voor de maand april nog, vermoedelijk fors, naar boven bijgesteld worden. De daadwerkelijke groei ligt dus hoger, omdat de cijfers voor 2022 vrijwel definitief zijn, terwijl die voor 2023 voorlopig en een eerste indicatie zijn.

Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid.

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de in 2023 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

 

Vermogenscategorie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt 34.156 166,13 megawatt
10 tot 40 kilowatt 22 0,42 megawatt
40 tot 250 kilowatt 28 3,71 megawatt
250 tot 750 kilowatt 3 1,15 megawatt
Groter dan 750 kilowatt
Totaal 34.209 171,41 megawatt

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2023 als volgt:

 

Provincie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Antwerpen 9.482 46,90 megawatt
Limburg 4.392 26,52 megawatt
Oost-Vlaanderen 7.700 38,01 megawatt
Vlaams-Brabant 6.182 31,07 megawatt
West-Vlaanderen 5.913 28,91 megawatt
Totaal 34.209 171,41 megawatt

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023.

 

 

 

 

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023.

 

 

 

 

89 procent meer installaties

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de periode januari-april van de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 89 procent is gestegen.

 

Grootte systeem (aantal installaties) 2022 2023 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 17.908 34.156 +91 procent
10 tot 40 kilowatt 69 22 -68 procent
40 tot 250 kilowatt 80 28 -65 procent
250 tot 750 kilowatt 3 3 0 procent
Groter dan 750 kilowatt 2 -100 procent
Totaal 18.062 34.209 +89 procent

66 procent meer vermogen

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 66 procent is gegroeid. Deze steeds grotere groei is in zijn geheel toe te schrijven aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 125 procent meer vermogen verwelkomde. In alle segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is in de voorlopige cijfers sprake van een krimp, waarbij opgemerkt moet worden dat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling – met terugwerkende kracht – in de statistieken terug te zien zijn.

 

Grootte systeem (vermogen in megawatt) 2022 2023 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 73,89 166,13 +125 procent
10 tot 40 kilowatt 1,64 0,42 -74 procent
40 tot 250 kilowatt 8,32 3,71 -55 procent
250 tot 750 kilowatt 1,30 1,15 -12 procent
Groter dan 750 kilowatt 17,99 -100 procent
Totaal 103,14 171,41 +66 procent

800.000ste installatie in zicht

In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind april 2023 over 5.218,19 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 791.920 zonnepaneelinstallaties en daarmee heeft Vlaanderen afgelopen maand of mogelijk de 800.000e pv-installatie verwelkomd. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen.

 

 

 

Bron: Solarmagazine.nl, 10 juni 2023