Skip to main content

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap publiceerde de voorlopige actualisaties van de bandingfactoren van bestaande projecten gebouwd tussen 1/1/2013 en 16/7/2021. VEKA stelt voor dat alle groene stroominstallaties die sinds 1 juli 2014 in dienst genomen werden gedurende 1 jaar geen groene stroomcertificaten zullen ontvangen. Vermoedelijk zullen de aangepaste bandingsfactoren van toepassing worden op 1 augustus 2023.

Context

Voor PV-projecten met startdatum tot en met 16/07/2021 en omvormervermogen tot en met 750 kW wordt standaard steun toegekend per geproduceerde MWh in functie van de categorie en afhankelijk van de startdatum. Elk jaar wordt de hoogte van de steun geactualiseerd op basis van elektriciteitsprijzen via de Onrendabele Top berekening (OT-berekening).

Via deze OT-berekening bekomt men de bandingfactor: het aantal groene stroomcertificaten (GSC) per MWh. U vindt een overzicht van de oude en nieuwe bandingfactoren op de volgende pagina. De minimum gegarandeerde steun voor een GSC bedraagt 93€/GSC. Merk op dat u soms ook hogere prijzen kan krijgen via de bilaterale verkoop van Groene Stroomcertificaten. (Zie ook https://www.vreg.be/nl/energiemarkt-cijfers)

Wijziging in bandingsfactoren

Voor de meeste projecten zal de bandingfactor 0 worden, tenzij er rekening gehouden wordt met reacties op de consultatie. Enkel projecten van 10 tot 750 kW die in dienst genomen werden tot en met 30/06/2014 zouden nog steun krijgen:

bandingsfactor juni 2023

Opmerking: Zoals vorig jaar ook aangekondigd kan het door het afwezig zijn van operationele steun voor sommige installaties interessant worden om een technische aanpassing door te voeren om de injectie op aanvraag te kunnen reduceren en hiervoor een vergoeding te krijgen.

Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen, 12 juni 2023

Zonnepanelen op uw bedrijfsdak? Ontdek onze formules!