Skip to main content

De Vlaamse energieregulator VREG heeft een voorstel van Fluvius met onder meer regels voor de aankoop van flexibiliteitsdiensten voor lokaal congestiebeheer afgekeurd. Het voorstel is niet concreet genoeg.

Fluvius’ voorstel bevatte ook regels voor de aankoop van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten en energie voor het dekken van netverliezen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Regelgeving

De energieregulator vindt niet alleen dat het voorstel onvoldoende concreet is, maar stelt dat het ook niet voldoet aan de Vlaamse regelgeving, te weten het Energiedecreet en het technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse gewest (TRDE).
De netbeheerder heeft de vereisten in het TRDE niet of onvoldoende uitgewerkt in het voorstel. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om specificaties voor elke dienst op vlak van boete- en controlemechanismen, informatieverplichtingen en settlement en metering processen’, stelt de VREG. ‘Daarnaast heeft Fluvius ook bepaalde procedurele vereisten niet nageleefd. We kunnen uit het consultatieverslag van Fluvius en het overzicht van de ingediende consultatiereacties niet opmaken dat de transmissienetbeheerder betrokken is geweest bij de consultatie. Ook uit de specificaties blijkt dat niet.’

De VREG vraagt Fluvius om een nieuwe consultatie te organiseren en een aangepast voorstel op uiterlijk 1 juli 2023 in te dienen.

De energieregulator spoort de netbeheerder bovendien aan om in dit verband zo snel als mogelijk concreet werk te maken van de pilotprojecten, waarmee de specificaties ‘afgetoetst’ en ‘bijgestuurd’ kunnen worden.

Bron: Solarmagazine.nl, 28 september 2022