Skip to main content

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir stelt geen extra mogelijkheden te zien om de energierekening van Vlaamse burgers op korte termijn te verlagen nu de prijs van gas en stroom explosief stijgen.

Chris Janssens (Vlaams Belang), Bruno Tobback (Vooruit) en Robrecht Bothuyne (CD&V) hebben deze week in het Vlaams Parlement vragen gesteld aan minister van Energie Zuhal Demir over de stijgende energierekening.

700 euro

‘De energierekeningen worden voor veel Vlamingen steeds dramatischer’, stelt Chris Janssens (Vlaams Belang). ‘De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) meldt dat de energiefactuur op jaarbasis 700 euro duurder wordt. En het einde van de prijsstijgingen is daarmee nog altijd niet in zicht. De Vlaming kijkt met heel veel spanning naar de regeringen in dit land om die energiefactuur opnieuw betaalbaar te maken, maar het enige wat de ministers in dit land doen, is erop los kibbelen en zich verschuilen achter elkaars wanbeleid of achter elkaars verantwoordelijkheid. En ondertussen zitten steeds meer Vlaamse gezinnen in de energiearmoede of dreigen ze daarin verzeild te raken, terwijl de stroomfactuur eigenlijk voor nog geen derde uit de eigenlijke kosten voor energie bestaat. Al de rest zijn heffingen, belastingen, taksen, btw. En ook daarin draagt de Vlaamse Regering een verpletterende verantwoordelijkheid.’

Groenestroomcertificaten

Bruno Tobback (Vooruit) ziet de ontwikkelingen eveneens met lede ogen aan. ‘Ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid wil nemen, en dat het federale niveau zorgt voor een versterking van het sociaal tarief, en probeert om de extra btw-opbrengsten terug te brengen naar de mensen, maar dat ook de Vlaamse Regering een verantwoordelijkheid opneemt. Dat kan ze wel degelijk, want de Vlaamse Regering heeft een belangrijk aandeel in de factuur – zeker de stroomfactuur van heel wat mensen – en heeft een aantal mogelijkheden.’
Tobback vraagt Demir de financiering van de groenestroomcertificaten voor wind- en zonne-energie te veranderen. ‘Het absurd dat vandaag de dag de steun voor groenestroomcertificaten en zonnepanelen op daken van grote bedrijven alleen betaald wordt door Vlaamse gezinnen. Ik roep u dus op, minister, om daarin de middelen te heroriënteren en daarmee de stroomfactuur van de gezinnen te ontlasten. Daarin, en ook in alle andere mogelijkheden, want ook op andere manieren wordt de Vlaamse industrie – energie-intensief – zeer zwaar gesubsidieerd door deze Vlaamse regering.’

Energiebesparing

Robrecht Bothuyne (CD&V) pleit op zijn beurt voor massaal inzetten op energiebesparing. ‘Gehakketak gaat de factuur niet verder verlagen. Wat ook niet gaat helpen, collega’s, is de competitiviteit van de bedrijven te gaan ondermijnen, en de jobs van de mensen af te pakken, om op die manier de energiefactuur te verlagen. Ook dat is geen succesrecept. Wat wel kan helpen is op een versnelde manier inzetten op energierenovatie, een echte besparing van energie en kosten voor de gezinnen.’

Aan handen en voeten gebonden

In antwoord op verzoeken van de Vlaamse parlementariërs stelt minister Demir grotendeels aan handen en voeten gebonden te zijn en al alles te doen wat ze kan om de energierekening te verlagen. ‘Ik ben al 2 jaar bezig met zakendoen. Dat wil ik hier nog eens herhalen. Ik verwijs ook naar wat de regulator heel duidelijk heeft gesteld, nog voor dat de energiecrisis naar boven kwam: dat de Vlaamse componenten van de energiefactuur met 7 procent gedaald zijn, en dat de federale componenten met 15 procent gestegen zijn. Het is natuurlijk dweilen met de kraan open… Zoals jullie weten, wordt momenteel ongeveer 1,2 miljard euro aan groenestroomcertificaten doorgerekend. De heer Tobback had het over de grote bedrijven die te veel subsidies krijgen. Ik had deze energiecrisis niet nodig om in te zien dat er inderdaad veel te veel wordt betaald aan die grote bedrijven, dat er veel te veel groenestroomcertificaten worden toegekend.’
Juridisch gezien stelt Demir de toekenning van groenestroomcertificaten aan grote bedrijven echter niet terug te kunnen draaien. ‘We hebben dan 2 externe adviezen gevraagd, maar het gaat niet. Ik zal het artikel voorlezen. Energiedecreet artikel 7.1.6, paragraaf 4: “Als de steun, vermeld in paragraaf 1 en 3, door een beslissing van de Vlaamse overheid niet langer wordt toegekend, vergoedt het Vlaamse Gewest de geleden schade voor bestaande installaties.” Als iemand hier in dit parlement, 1 parlementslid, weet hoe ik deze bepaling die het parlement destijds heeft goedgekeurd, moet wijzigen, dan wil ik dat weten want dan ben ik uw vrouw.’

Honderden miljoenen euro’s

Demir benadrukt tot slot in het afgelopen jaar al veel tijd en energie in het verlagen van de energierekening. ‘De distributienettarieven worden verlaagd, 150 miljoen euro gaat uit de energiefactuur. De oversubsidiëring van hernieuwbare energie is teruggeschroefd met 200 miljoen euro en dat gaat uit de factuur. We voeren strijd tegen fraude. Op die manier hebben we al 72 miljoen euro uit de energiefactuur gehaald. En ik zal blijven inzetten op fraude, want ik vind dat dat niet kan. Bovendien is er 10 miljoen euro uit de factuur van openbare verlichting en eind dit jaar zullen we 310 miljoen euro aan groenestroomcertificaten opkopen om te voorkomen dat die in de factuur komen. In de volgende jaren – 2022, 2023, 2024 – gaan we de openbaredienstverplichting verder ontlasten. We gaan volgend jaar nog eens 50 miljoen euro uit de factuur halen. Hetzelfde bedrag geldt in de volgende jaren.’
Bron: Solarmagazine.nl, 8 oktober 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply