Skip to main content

De onderzoeksgroep EELab/Lemcko (UGent) maakte een tool voor het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) om een schatting van het zelfverbruik en de terugverdientijd van een batterij te maken. Met deze tool kunnen zonnepaneeleigenaars analyseren of een investering in een thuisbatterij opportuun is voor hun specifieke situatie op basis van enkele parameters.
Sinds deze zomer worden ook grotere verbruikers zoals warmtepompen, warmtepompboilers, elektrische voertuigen, elektrisch koken en oude droogkasten in de simulator meegenomen.
De simulator is gebaseerd op de huidige voorwaarden voor de thuisbatterijpremie. Deze premievoorwaarden gelden tot 31/12/2021, daarna daalt de premie. En geldt enkel voor eigenaar van zonnepanelen in Vlaams Gewest die reeds een digitale meter hebben in 2021.
Deze simulator houdt verder rekening met de meest recente informatie met betrekking tot energieprijzen en -tarieven en zal worden aangepast aan toekomstige wijzigingen. Zo wordt er
momenteel een inschatting gemaakt van het effect van het capaciteitstarief. De simulator geeft een inschatting van het rendement van batterijsystemen om basis van enkele gegevens die worden opgevraagd.
De tool vraagt volgende gegevens op over het energieverbruik: het elektriciteitsverbruik, indicatie van het eigenverbruik, overzicht van de elektrische grootverbruikers (EV, warmtepomp(boiler), etc.). Daarnaast wordt informatie over de aanwezige PVinstallatie opgevraagd. Er wordt verondersteld dat de digitale meter reeds geplaatst is. De tool werd aangepast deze zomer zodat ook de aanwezigheid van een warmtepomp correct kan worden meegenomen. Wanneer het jaarverbruik van die warmtepomp gekend is, kan men dit ingeven in de tool. Kent men het verbruik niet, dan zal een schatting worden gemaakt op basis van extra data die wordt opgevraagd (bouwjaar van woning, type warmtepomp, bewoonbare oppervlakte, etc.).
De gegevens over de thuisbatterij die zal worden geplaatst kunnen worden ingegeven op basis van ontvangen offertes, maar men kan zich hierbij ook berusten op de richtprijzen van VEKA.
Een gedetailleerd overzicht van de aannames waarop deze tool is gebaseerd, kan u hier nalezen.
De resultaten van de simulaties worden via mail uitgestuurd. Het resultaat van deze simulator is uiteraard slechts een eerste indicatie van potentiële rendabiliteit, en kan aangeven of het interessant is om verdere detailberekeningen uit te voeren.
Simulator thuisbatterij: link
Bron: Nieuwsflits PV Vlaanderen – Techlink

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply