Skip to main content

Minister van Energie Tinne Van der Straeten dient bij de federale regering een wetsontwerp in tot wijziging van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuur in de energiesector in België.   

Het wetsontwerp verplicht exploitanten van kritieke infrastructuur in de energiesector interne en externe audits uit te voeren om na te gaan of de maatregelen van hun interne veiligheidsplan zijn uitgevoerd.

Dit zijn hoofdzakelijk ondersteunings- en controlemechanismen om de exploitanten bij te staan (bijvoorbeeld om in de praktijk de installatie en de werking van bewakingscamera’s te verifiëren zoals voorzien in hun interne veiligheidsplan). Deze audits zullen het mogelijk maken om, indien nodig, de interne veiligheidsplannen bij te werken. Dit in overleg met de AD Energie (FOD Economie) die belast is met het toezicht en de inspecties op dit gebied.

Het afgelopen jaar heeft de minister van Energie het niveau van fysieke en cyberbeveiliging van de energie-infrastructuur aanzienlijk verhoogd. Na de aanwijzing van nieuwe kritieke infrastructuur in februari 2022 heeft de minister in oktober 2022 het aantal exploitanten van kritieke diensten vertienvoudigd, van 3 naar 33.

In oktober 2022, na de sabotage van de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen in de Oostzee, heeft de minister van Energie de AD Energie gevraagd onmiddellijk aanvullende inspecties uit te voeren, met name op de Belgische gasinfrastructuur in de Noordzee. De AD Energie heeft eveneens een bewustmakingscampagne voor alle sectoren gelanceerd.

In oktober 2022 stelde minister Tinne Van der Straeten ook een extra budget van 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de beveiliging van de energie-infrastructuur, om het personeel van de AD Energie gedurende drie jaar met 18 extra mensen te versterken: specialisten in cyberbeveiliging, technische deskundigen, administratieve ondersteuning, enz.

Bron: tinnevanderstraeten.be, 27 januari 2023