Skip to main content

Fluvius meldt dat Vlaanderen al meer dan 1.000 projecten met een actieve vorm van energiedelen telt. Klanten delen daarbij energie met zichzelf, met anderen of ze nemen deel aan persoon-aan-persoonverkoop.

Dankzij de digitale meter kunnen Vlamingen hun energieverbruik online volgen. Meer dan 400.000 burgers volgen op dit moment hun verbruik in het klantenportaal ‘Mijn Fluvius’. Daar komen volgens de netbeheerder maandelijks 50.000 nieuwe registraties bij. Dat is weer een verdubbeling ten opzichte van de start van de energiecrisis in augustus 2022.

Actieve vorm

Via de 1.076 projecten die Fluvius telt rond energiedelen wisselen Vlamingen zelfopgewekte, in het stroomnet geïnjecteerde energie uit met andere afnemers.

In 22 projecten wordt energie binnen een appartement gedeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschillende bewoners die samen de stroom van gemeenschappelijke zonnepanelen delen. In 497 projecten verkopen Vlamingen energie persoon-aan-persoon. Daarbij vindt verkoop en afname van energie tussen 1 verkoper en 1 ontvanger plaats. Verder delen Fluvius-klanten in 549 projecten energie met zichzelf. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om energie van de zonnepanelen thuis gebruiken in het buitenverblijf. Deze vormen van energiedelen bestaan sinds midden 2022 en zijn volgens Fluvius de voorbije maanden sterk in aantal gestegen. Zo stond begin september de teller voor alle projecten samen nog slechts op 186.

Energiegemeenschappen

‍‍Sinds begin dit jaar is het ook mogelijk om deel te nemen aan energiegemeenschappen en meervoudige persoon-aan-persoonverkoop. Die projecten zijn recenter, en daardoor liggen de aantallen lager. Er zijn 3 projecten rond energiegemeenschappen en er zijn 5 projecten met meervoudige persoon-aan-persoonverkoop.

Maandfacturatie

Om gebruik te maken van energiedelen, moeten klanten eerst aan hun leverancier expliciet toestemming geven om hun verbruik in kwartierwaarden te ontvangen. Dit maakt het ook mogelijk om te kiezen voor maandfacturatie, waarbij de gebruiker maandelijks in plaats van jaarlijks een afrekening ontvangt.

Die maandfacturatie is intussen geactiveerd voor 30.000 digitale elektriciteitsmeters en meer dan 15.000 digitale gasmeters. Begin september 2022 waren dit er respectievelijk slechts 4.000 en 300.

Bron: Solarmagazine.nl, 22 maart 2023