Skip to main content

PV Cycle gaat per 1 juli 2023 de milieubijdrage voor zonnepanelen grondig wijzigen. Voor sommige typen zonnepanelen wordt de bijdrage die onder meer gebruikt wordt voor recycling met 100 procent verhoogd.

Importeurs en producenten die in België aangesloten zijn bij PV Cycle betalen een milieubijdrage voor de financiering van de activiteiten van PV Cycle; te weten de inzameling, de sortering, het transport en de recycling van zonnepanelen. De importeurs en producenten moeten deze milieubijdrage doorrekenen aan hun klanten, waardoor uiteindelijk de eindgebruikers de kosten van de milieubijdrage dragen.

Ontmantelbaarheid

PV Cycle benadrukt dat het de afgelopen 5 jaar de milieubijdragen voor zonnepanelen niet heeft aangepast, maar dat een grondige wijziging nu onontkoombaar is.

‘De milieubijdrage PV dient meer en meer rekening te houden met de eco-moduleerbaarheid van de zonnepanelen’, stelt PV Cycle. ‘Dit wil zeggen dat de milieubijdrage PV wordt vastgelegd in functie van de ontmantelbaarheid van het zonnepaneel en de recycleerbaarheid van de ontmantelde materialen. De eco-modulatie en de evaluatie van de kosten van inzameling en verwerking resulteert in nieuwe milieubijdragen PV.’

Per 1 juli

Tot 30 juni 2023 blijft de milieubijdrage 2 euro exclusief btw per zonnepaneel. In onderstaande tabel staan de milieubijdragen die PV Cycle in België per 1 juli 2023 gaat hanteren:

Type zonnepaneel (milieubijdrage exclusief btw) Met aluminimum frame Zonder aluminium frame
Siliciumzonnepanelen 1,50 euro per stuk 2,50 euro per stuk
Dunnefilmzonnepanelen 3,00 euro per stuk 4,00 euro per stuk
Flexibele zonnepanelen 0,20 euro per kilogram
Zonnedakpannen < 5 kilogram 0,30 euro per stuk

0,60 euro per stuk

Bron: Solarmagazine.nl, 6 januari 2023