Skip to main content

Anno 2021 worden de nettarieven, de kosten voor onder meer de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet, aangerekend op basis van uw afname van het net (in kWh). Vanaf 1 juli 2022 verandert dat. Dan zal een deel van de nettarieven aangerekend worden op basis van de netcapaciteit (kW) die u gebruikt: het zogenaamde ‘capaciteitstarief’. Voor een gemiddeld gezin gaat dit over zo’n 18% van de totale factuur. 
Laat ons meteen met de deur in huis vallen: het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief, maar enkel een andere manier om de netkosten te verdelen over alle afnemers. Bij de introductie van het capaciteitstarief op 1 juli 2022 verdwijnt ook het onderscheid tussen het dag- en nachttarief. De nettarieven die u betaalt, zullen daardoor niet langer afhangen van het moment waarop u verbruikt.
Maar hoe zal dit capaciteitstarief nu berekend worden? Hiervoor is het noodzakelijk om eerst enkele belangrijke begrippen toe te lichten.

Kwartiervermogen

De digitale meter registreert elke 15 minuten het verbruik (in kWh). Dit betekent dus 96 registraties in een dag van 24 uur. Hogere pieken vlakken lagere pieken af binnen het kwartier. Met andere woorden, het gemiddelde binnen het kwartier is de waarde die telt om het kwartiervermogen (in kW) af te leiden. Door het aantal kWh te vermenigvuldigen met 4 bekomt men het aantal kW.
Kwartiervermogen = gemiddeld vermogen op kwartierbasis (in kW)

VREG kwartierwaarden

Maandpiek

De maandpiek is het kwartier met het hoogste gemiddelde kwartiervermogen binnen een welbepaalde maand. Het capaciteitstarief wordt aangerekend op basis van je maandpieken.
Maandpiek = het hoogste kwartiervermogen in de maand (in kW)
Kwartierwaarden

Gemiddelde maandpiek

Voor elke maand wordt het hoogste kwartiervermogen (in kW) beschouwd. De ene maand zal die piek hoger of lager zijn dan de andere maand. De situatie is voor elk gezin of klein bedrijf anders. Indien u reeds een digitale meter heeft kan u de maandpieken (in kW) en verbruik (in kWh) opvolgen via mijn.fluvius.be .
Het minimale vermogen op maandbasis bedraagt 2,5 kW. Daardoor betaalt iedereen een minimale bijdrage in de netkosten.
In onderstaand cijfervoorbeeld bedraagt de gemiddelde maandpiek van mei bijvoorbeeld 2,336 kW. Deze zal echter als 2,5 kW worden aangerekend.
gemiddelde maandpiek
De gemiddelde maandpiek wordt maandelijks berekend op basis van de pieken van de voorafgaande 12 maanden.
Gemiddelde maandpiek
Gemiddelde maandpiek = het gemiddelde van de pieken van de voorafgaande 12 maanden
Onderstaande video van VREG geeft meer duiding over de wijze waarop het capaciteitstarief berekend zal worden.

 
Bron: VREG.be

Maak kennis met ons vernieuwd productaanbod !

Join the discussion 6 Comments

 • Alex Van den Bossche schreef:

  Wat de VREG toont in hun uitleg klopt niet met wat hun simulatie doet. Jullie nemen de uitleg over, maar die klopt niet. Hun simulatie maakt eerst het gemiddelde en dan de begrenzing naar 2.5 kW kwartuurpiek, wat een groot wiskundig verschil is. De “nieuwe nettarieven” negeren overigens alle alternatieve energie…
  Iemand die geen PV-panelen kan plaatsen, maar toch ecologisch wil verbruiken zet wasmachine, droogkast, broodmaker, boiler aan om 13-14u, wanneer er minder verbruik op het net is, en in het weekend zelfs een negatieve Belpex. Die goede bedoeling wordt echter met een hoge kwartierpiek afgestraft. Men kan de digitale meter dus moeilijk “slim” noemen. Misschien kan men met die meter wel iets ‘slim’ doen, maar de VREG en Fluvius blijken die nu te gebruiken als DDM “domme digitale meter”. Ik geef toe dat het afhankelijk maken van windenergie wat moeilijker is. Voorlopig kan men beter het capaciteitstarief afvoeren tot men iets beter heeft.

 • AB schreef:

  Het toepassen van een capaciteitstarief zou eerlijker zijn wanneer dit gekoppeld wordt aan de werkelijke piek in het net. Wie ’s nachts een piek veroorzaakt draagt niet bij aan de piekbelasting van het net, maar betaalt wel evenveel als iemand die dezelfde piek veroorzaakt in ‘prime time’. Het zou m.i. beter zijn wanneer men een tarief ontwikkelt dat de bijdrage aan de netwerkpiek berekent in plaats van de individuele piek. Op die manier moet de consument niet continu letten op zijn gelijktijdig gebruik van elektrische apparaten, maar enkel tijdens de piekuren/het piekuur.

 • Kristiaan schreef:

  De vreg heeft het over een gemiddelde maandpiek welke volgens hen normaal niet rap boven de 3.75 zou uitkomen voor diegene met een terugdraaiende teller houdt men rekening met 2.5 dit zijn totaal onrealistische waarden. Ik heb zonnepanelen en laat alles dus in de dag werken, echter zoals bij zoveel mensen niet anders kan(werken en studeren) wordt er s’avonds gekookt rond 18u, hierdoor komt ik op een gemiddelde maandpiek van iets meer dan 5.
  Het zijn ook de kleine verbruikers( per persoon minder dan 1000 kwh per jaar) die het gelag gaan betalen, en dat zijn mensen met zonnepanelen die gaan werken en s’avonds dus koken).
  Ook volledig akkoord met Alex, de dagpiekgrootte op een individuele aansluiting zou relatief moeten gewogen worden tegenover de totale piek op hetzelfde moment op het net of minstens een deel(bv per intercomm), Zonder dit heeft het capaciteitstarief niet veel te maken met de pieken van het volledige net beheersbaar te maken, wat het hoofddoel moet zijn, maar dient het capaciteitstarief vooral als excuus om bij een bepaalde groep mensen extra geld los te kunnen weken.

 • TL schreef:

  Ik volg je redenering, dit zou beter zijn.
  De huidige uitwerking van het capaciteitstarief lijkt me echter wel een stap in de goede richting en zal de juiste impulsen geven aan gedragsveranderingen.
  Nu maakt het niet uit wanneer je alles doet: koken, auto vollenbak laden en wp aan, zolang de zekering niet afspringt: geen probleem.
  Met capaciteitstarief zal tenminste de impuls er zijn om op basis van meting van grote afname de wp uit te schakelen en het laden van de wagen uit te stellen.
  Zoals je zegt zal het beter zijn om in de toekomst de differentiatie naar gelang het tijdstip van de piek mee te nemen.
  Het zou dan kunnen lijken op het dynamisch tarief (ivm productie).

 • in appartementsgroepen met een eigen teller voor het verbruik van de lift(en) en gangverlichting zal men nooit aan 2500W geraken als kwartuurpiek zij betalen dus een onevenredig groter deel

 • Peter BLOKLAND schreef:

  Wat de VREG doet is elke incentive om moeite te doen, om je verbruik verstandig te plannen en binnen de perken te houden, naar de vaantjes helpen. Er zijn bijna drieduizend kwartier in een maand en slechts 1 kwartier per maand bepaalt je piek. Het is niet het gemiddelde van de pieken per dag, of een lopend piek verbruik over een uur, wat veel eerlijker zou zijn. Het is eigenlijk een verkapte manier om iedereen bij de neus te nemen en een extra belasting te heffen op je gebruik van het net.
  De stelling van de VREG is dat het juist is om die piek van een kwartier X 4 te doen om tot en Kwu te komen, maar dat is niet echt juist. Verbruikers zullen immers niet allemaal op hetzelfde moment die piek hebben, waardoor de beasting van het net niet overeenstemt met het gecumuleerd aangerekend piekverbruik.
  In 1 kwartier, op een hele maand van bijna 3000 kwartieren, kan het dus gebeuren dat je iets lekkers wilt koken en daarvoor wat extra elektriciteit gebruikt. Als dan in de winter, als je licht aanstaat, per toeval nog eens je koelkast, diepvries en close-in boiler aanspringen heb je prijs. Je verbruik in dat ene ongelukkige kwartier veegt al je eerdere inspanningen van die maand weg. Heb je een elektrische wagen die moet laden ben je helemaal de klos en kun je de hybride auto maar beter met benzine dan met stroom van het net te laten rijden.
  Héél goed bedacht dus!
  Na een paar maanden heb je dus door dat als je de hele maand je best gedaan hebt en dat ene kwartiertje je ontglipt is alles naar de vaantjes is. Ze hebben immers een systeem bedacht dat geen enkel onderscheid maakt of je elke dag of elk uur het net belast of als je dat maar die een keer in de maand doet.
  Wie een thuisbatterij heeft kan wel de dans ontspringen (in de winter al wat moeilijker) want die kan als buffer dienen. Maar daarbij gaat dan weer kostbare energie verloren. Allemaal heel slim!
  Ik ben het dan ook volledig eens met Kristiaan. Die piek heeft helemaal niets te maken met hoe je het net belast, maar alles met een verkapte extra belasting. Zoals het forfait eigenlijk ook al duidelijk aangeeft.

Leave a Reply