Skip to main content

Op dinsdag 18 en woensdag 19 oktober vindt in Pamplona (Spanje) het General Assembly van het Horizon 2020 oPEN Lab Project plaats. Als partner van dit project leert Futech jou alles wat je moet weten over het oPEN Lab Project.

Wat is het oPEN Lab project? 

Het voornaamste doel van het ‘oPEN Lab project’ is de bestaande gebouwen en wijkvoorzieningen in specifieke buurten in de steden Tartu (Estland), Pamplona (Spanje) en Genk (België) om te vormen tot volledig operationele ‘Positieve Energie Buurten’ (ook een Positive Energy Neighbourhood of PEN genoemd). Dit verwijst naar een energie-efficiënt en energieflexibel stedelijk gebied of een groep onderling verbonden gebouwen, die netto nul broeikasgasemissies produceren. Daar komt nog eens bij dat een ‘Positieve energie buurt’ actief lokaal of regionaal een jaarlijks overschot aan hernieuwbare energie beheren. Deze buurten kunnen dan worden gebruikt als ‘Living Lab’. Doordat in deze buurten meer energie geproduceerd wordt, dan dat gebruikt wordt, is het mogelijk om technologieën, diensten en sociale innovaties getest en geoptimaliseerd worden. 

In deze wijken is het niet enkel de bedoeling om innovatie te testen in een lokale context, maar ook om de oplossingen in de geteste regio’s te gebruiken in heel Europa. En dat alles door de gemeenschappen zelf ook te betrekken. 

Estland, Spanje en België

In Tartu (Estland) heeft het project als doel om een historisch Sovjet cultureel erfgoed om te vormen tot een PEN dat 50 miljoen flats vertegenwoordigt. Het oPEN Lab project vestigt zich in Annellinn – de grootste flatwijk van de stad – waar meer dan 30.000 van de 95.000 inwoners van Tartu wonen. De appartementsgebouwen dateren uit de jaren 80, waardoor ze niet meer voldoen aan de huidige energie-eisen. Om deze reden – en als onderdeel van een actieplan voor duurzame energie en klimaat – is dit de locatie bij uitstek om om te toveren tot oPEN Lab. De bewoners van de wijk zullen worden betrokken bij co-creatie om originele kunstwerken in de buurt te produceren en de openbare ruimte te verbeteren.

In Pamplona (Spanje) tracht men dan weer om van een industriële mijlpaal naar een door zonne-energie aangedreven duurzame en sociale innovatie-hotspot te creëren. Het oPEN Living Lab van Pamplona vestigt zich in het voormalige industrieterrein van Rochapea en twee flatgebouwen van de woongroep San Pedro. De focus ligt hier voornamelijk op fotovoltaïsche energie, om een kritische massa van stedelijke energieopwekking te bereiken. Het zal ook innovatieve geïndustrialiseerde renovatieoplossingen, geavanceerde energiebeheersystemen en procesverbeteringen demonstreren, gebruikmakend van digitalisering, om de gehele levenscyclus van gebouwen en naburige infrastructuur te bereiken.

In Genk (België) wordt dan weer gefocust op de mijnen en steenkool. Het doel ligt hier in een groene transitie van een voormalige mijnstad. Het ontwerp van de PEN zal worden gerealiseerd door een zeer energie-efficiënte aanpassing van gebouwen, gecombineerd met een optimale controle van innovatieve gebouwdiensten op individueel en/of collectief niveau. Deze concepten zullen worden samengebracht in een collectief renovatieconcept, dat zowel voor huur- als voor koopwoningen zal worden toegepast.

Bron: oPEN Lab Project

Lees ook: oPEN Lab – Leidinggeven aan de transitie naar Positieve Energie Buurten