Skip to main content

GENK, 20 oktober 2021 – Er groeit wat op en rond het Thor Park. En dat mag u letterlijk nemen, want het living lab op het Thor Park –opgebouwd uit energie-innovaties geleid door EnergyVille – heeft heel wat ambitieuze uitbreidingsplannen op het programma staan. Uitbreidingsplannen die vandaagin samenwerking met Stad Genk, Thor Park, Nieuw Dak, Stebo en Flux50officieel werden voorgesteld. oPEN Thor, dat is de naam die in het kader van de unieke uitbreidingen gegeven werdaan de testsitedienaast het wetenschaps- en bedrijvenpark van 100 ha ook de sociale woonwijk Nieuw Texas en delen van de aangrenzende tuinwijk zal omvatten.Een naam die niet uit het niets gegrepen is, want de uitbreiding van het living lab naar de residentiële woonwijk wordt gerealiseerd in het kader van het oPEN Lab project: een gerenommeerd Europees Green Deal-projectvan 20 miljoen euro dat – naast in Tartu (EE) en in Pamplona (ES) –ook in Genk de komende jaren een unieke testsite voor energiepositieve wijken zal opbouwen.

oPEN Lab
oPEN Lab: een uniek Europees pilootproject in Genk, Tartu en Pamplona
Vandaag werd in aanwezigheid van de Europese Commissie en Europese en Vlaamse consortiumpartners op Thor Park het oPEN Labproject afgetrapt– een project dat wordt  gefinancierd in het kader van het Green Deal innovatieprogrammavan de Europese Unie, Horizon 2020.
Onder de coördinatie van VITO/EnergyVille werken 33 partners uit 7 landen samen om via “open innovatie living labs”,technologieën, diensten en sociale innovaties voor de realisatie van energiepositieve wijken te testenen optimaliseren. Energiepositieve wijken (Positive Energy Neighbourhoods – PEN) produceren meer energie dan ze verbruiken door een combinatie van energiebesparende maatregelen en efficiënt gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie. Energieopslag en slimme en flexibele vraagsturing zorgen daarbij voor een interactie met – en ontlasting van – het energiesysteem. In een PEN komen heel wat innovaties samen die de omslag naar een klimaatneutrale stedelijke infrastructuur mogelijk moeten maken.
De living labs zijn dus als het ware “innovatie hotspots” die de transitie inzetten om naar de toekomst toe op grote schaal over heel Europaenergiepositieve wijken te realiseren. In oPEN Lab Genk zullen meer dan 30 woningen, zowel privé- als huurwoningen,een transformatie naar een testomgeving ondergaan doorgekoppeld te worden aanhet living lab op Thor Park – onder andere via eeneigen slim dataplatform. Naast de testsite in Genk, vallen onder het Europese oPEN Lab projectook testsites in Pamplona (Spanje) en Tartu (Estland).
“We zijn buitengewoontrots dat dit project door de Europese Commissie uit 115 indieningen geselecteerd is, en daarmee naar voor wordt geschoven als vlaggenschipvan de Europese renovatiegolf –een van de speerpunten om de klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen”, aldus Maarten De Groote, projectcoördinator van oPEN Lab en onderzoeker bij EnergyVille/VITO. “De reconversievan het Thor Park met haar verleden als voormalige mijnsite tot duurzaam bedrijven- en wetenschapsparkstaat symbool voor de energietransitie die onze maatschappij te wachtenstaat. Met het oPEN Lab projectkunnen we samen met de stad Genk, de Vlaamse industrie en sociale partners een positieve transformatie van de omliggende wijken realiseren, die bovendien als hefboom dient voor toekomstige grootschalige renovatieprojecten.”
oPEN Thor: een state-of-the-art living lab met veel mogelijkheden
Het oPEN Thor living lab –dat zich uitstrekt over Thor Park, Nieuw Texas, de tuinwijk in Waterschei en KRC Genk – zal na afloop van het oPEN Lab project permanent blijven fungeren als unieke testomgeving voor de activiteiten van EnergyVille en haar partners. Op de site wordt ook een innovatief warmtenet, een gelijkstroomnet en een geavanceerd dataplatform uitgerold – allemaal met als doel om optimaal gebruik te maken van de beschikbare energie en aan bedrijven een blijvende testomgeving voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën en diensten aan te bieden.
Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Vlaanderen is op veel vlakken voorloper, ook nu weer nemen we voorsprong rond duurzame energie. Het is goed dat verschillende partners de handen in mekaar slaan en net daardoor unieke innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen die goed zijn voor het klimaat. Met organisaties zoals EnergyVille, VITO en Flux50 tonen we vandaag dat Vlaanderen mee aan de top staat in de strijd voor een duurzaam klimaat.”
Wim Dries, burgemeester van de Stad Genk, is trots dat deze unieke testomgeving vorm krijgt in zijn stad: “Met deze uitbreiding krijgen alle stakeholders toegang tot een state-of-the-art infrastructuur, kennis en een uitgebreid ecosysteem om innovatieve energieoplossingen in een reële, veilige omgeving met eindgebruikers te valideren. Die co-creatie en samenwerking tussen partners als Nieuw Dak, Stebo, Stad Genk, EnergyVille, Thor Park en de lokale bewoners is cruciaal om de puzzelstukjes rond de energietransitie in elkaar te doen passen en zal Stad Genk helpen haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren.”
“Het Thor Park fungeert al een tijdje als regelluwe zone.De uitbreiding van het living lab met innovatieve energiebronnen, een geavanceerd warmtenet, gelijkstroomnet en dataplatform is een logische volgende stap. We zetten daarbij ook onze deuren open om technologische innovaties mee vorm te geven. Het oPEN Thor living lab is een omgeving die leeft en groeit – een inspirerend ecosysteem waar co-development en co-creatie tussen wetenschappelijke, industriële en residentiële partnerscentraal staat.”, concludeert Gerrit Jan Schaeffer, General Manager bij EnergyVille.
Het oPEN Lab project werd gefinancierd uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder de subsidieovereenkomst nr. 101037080
oPEN Thor: een state-of-the-art living lab met veel mogelijkheden
EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een energie-efficiënte, gedecarboniseerde en duurzame stedelijke omgeving. De unieke complementariteit van de onderzoekspartners stelt ons in staat de hele waardeketen van het energiesysteem te integreren in ons onderzoek. Dit reikt van materialen en componenten tot het niveau van gehele energiesystemen, businessmodellen en strategieën. Onze activiteiten zijn verzameld in achtinterdisciplinaire domeinen: zonne-energie, batterij-opslag, vermogenelektronica, power-to-molecules, elektrische netwerken, thermische systemen,energie voor gebouwen en districten, energiestrategieën en -markten.
Met ongeveer 400 onderzoekers en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten is EnergyVille op energievlak een Europese innovatiehub van topniveau. Het brengt onderzoek, ontwikkeling en training samen onder één naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners uit zowel de industrie als publieke autoriteiten.
Als R&D-innovatiehub, gevestigd in het industriegeoriënteerde ecosysteem van Thor Park (Genk), biedt EnergyVille een aantrekkelijke omgeving voor energieonderzoek, industriële productontwikkeling en bedrijfscreatie. De samenwerking wordt daarbij gesteund door de stad Genk, de provincie Limburg, LRM, Nuhma, POM Limburg en de Europese structurele fondsen.
De 33 partners van het oPEN Lab project zijn:
VITO, Stad Genk, Flux50, imec, KU Leuven, Stebo, Nieuw Dak, Daikin Europe, Cast4all, Futech, Dcinergy, Litobox, Groep Van Roey, Habenu-van de Kreeke,Buildings Performance Institute Europe (EU), European Network Of Living Labs (EU), Bax& Company (EU), Pamplona City Council (ES), Tartu City Council (EE), Steinbeis Innovation (DE), Alonso Hernandez &AsociadosArquitectura (ES), Sympraxis Team (GR), Gren Tartu (EE), Institute Of Baltic Studies (EE), Tartu Regional Energy Agency (EE), Tallinn University of Technology (EE), Cener (ES), Obenasa (ES), University of the Basque Country (EE), Ifok (DE), University of Tartu (EE), EestiEnergia (EE), HES-SO (CH).

Join the discussion One Comment

Leave a Reply