Skip to main content

Vlaanderen gaat per direct zo goed als alle aanvragen voor zonnepanelen op monumenten positief beoordelen. Dat meldt de Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

‘Er is veel vraag naar het plaatsen van zonnepanelen, ook op beschermde monumenten en in beschermde stads-en dorpsgezichten’, aldus minister Diependaele. ‘Zonnepanelen toelaten op daken van beschermd erfgoed is niet altijd evident, maar de huidige energiecrisis vraagt ook om praktische oplossingen. Daarom zullen vanaf vandaag zo goed als alle aanvragen voor zonnepanelen positief beoordeeld worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.’

Kasteelheren
Diependaele is ervan overtuigd dat met dit bijgestuurd beleid veel Vlamingen geholpen zullen zijn om de energiefactuur te verlagen: ‘Mensen begrijpen niet meer waarom ze in deze tijden geen zonnepanelen kunnen leggen. Ook willen we dat erfgoed zijn gebruiks- en hiermee samenhangende marktwaarde behoudt. Eigenaars van onroerend erfgoed zijn niet altijd kasteelheren of -dames zoals soms wordt voorgesteld, het zijn Vlamingen die in een beschermd dorps- of stadszicht wonen en het ook moeilijk hebben om die energierekening te betalen. Het zijn eigenaars van een beschermd beluikhuisje die willen inzetten op groene energie. Met deze maatregel kunnen we heel veel Vlamingen helpen de komende weken, maanden en jaren.’

Afwegingskader
Het Vlaamse afwegingskader voor het beoordelen van aanvragen voor zonnepanelen op erfgoed wordt aangepast, omdat men ervan uitgaat dat zonnepalen op daken een tijdelijk gegeven zijn. ‘Dankzij nieuwe technieken zullen die wellicht op termijn uit het straatbeeld verdwijnen, zoals dat eerder met schotelantennes het geval was’, aldus de minister. ‘Bij werelderfgoed, beschermd door UNESCO, zullen er wel nog steeds voorwaarden gelden.’

Diependaele benadrukt dat er extra belang gehecht zal worden aan de uitvoering van de plaatsing: ‘Het belangrijkste is dat er bij de plaatsing van zonnepanelen geen schade wordt toegebracht aan het erfgoed, zodat de ingreep omkeerbaar is. De impact op de beleving van het erfgoed en de erfgoedwaarde blijft het liefst zo beperkt mogelijk. Bovendien mag de plaatsing van de zonnepanelen het goede onderhoud van het erfgoed niet in de weg staan.’

Geen erfgoed-elementen verwijderen
Voor het plaatsen van zonnepanelen mogen geen erfgoed-elementen verwijderd of beschadigd worden. Vlaanderen behoudt verder de toelatings- of meldingsplicht van zonnepanelen op daken van beschermd erfgoed, zodat men eigenaars deskundig advies kan geven. Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal uitgebreid communiceren naar lokale besturen en erfgoedeigenaars over deze nieuwe werkwijze.

Binnen 3 jaar evalueert Vlaanderen de toepassing van het nieuwe beleid.

Bron: Solarmagazine.nl, 14 oktober 2022