Skip to main content

Op deze pagina kunt u een EPB simulatie doen en berekenen wat het E-peil, K-peil en de geschatte energiekost van uw woning is.

De berekeningen achter deze module gebeuren volgens dezelfde formules als in de officiële EPB software. Om het geheel gemakkelijk invulbaar te maken, werden er een aantal vereenvoudigingen ingevoerd. Hierdoor zijn er afwijkingen van ongeveer 5% op het berekende E-peil en K-peil mogelijk. De geschatte energiekost kent mogelijk een grotere afwijking omdat deze afhankelijk is van de gewoonten van de bewoners.

Door een aantal parameters te wijzigen kan u zelf onderzoeken welke opties voor u het meest interessant zijn. Mochten er bepaalde onduidelijkheden optreden, kan u ons steeds contacteren via ons contactformulier. 

Onderstaande module werd zodanig opgesteld dat u eenvoudig tewerk kan gaan zonder dat u hiervoor veel technische kennis nodig heeft. U kan met de EPB Berekening onderzoeken of de beweringen van uw architect wel degelijk kloppen. Ook kan u zelf op zoek gaan naar de beste investering om een zo laag mogelijk E-peil te bereiken.

Alvast veel succes!

 

Leave a Reply