Skip to main content

Sinds 1 juli 2015 is voor particuliere gebruikers van zonnepanelen het zogenaamde prosumententarief van kracht. Dit houdt in dat eigenaars van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller, de zogenaamde ‘prosumenten’, een vergoeding dienen te betalen voor hun werkelijke afname van het elektriciteitsnet.
WAT?
De VREG (Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas) definieert een prosument als volgt: “een elektriciteitsdistributienetgebruiker met toegangspunt voor afname op het laagspanningsnet, en met een decentrale productie-eenheid, met een AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW, die hem in staat stelt elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet.”
WAAROM INGEVOERD?
Vóór de invoering van het prosumententarief droeg de eigenaar van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller niet bij aan het gebruik van het net, of slechts in de mate dat hij netto stroom afnam. Hierdoor werden de netkosten voornamelijk gedragen door ‘gewone’ netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie, terwijl de prosumenten het net zelfs in twee richtingen gebruiken (afname en injectie).
De beslissing om als gevolg hiervan het prosumententarief in te voeren, wordt door het VREG als volgt gemotiveerd: “Wij vinden het fair dat alle afnemers, ook de prosumenten met terugdraaiende teller, een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Een prosument maakt immers ook gebruik van het distributienet.”
HOE AANGEREKEND?
Het prosumententarief wordt vanaf 1 juli 2015 via uw elektriciteitsfactuur (ofwel via uw voorschotfactuur of via uw afrekening) aangerekend. Deze aanrekening gebeurt pro forma op basis van het aantal dagen van de verbruiksperiode. In 2015 wordt de helft van het jaarbedrag gefactureerd.
WELK TARIEF?
Om na te gaan welke vergoeding u als prosument dient te betalen vermenigvuldigt u het maximaal AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied. Deze waarde wordt als beste indicator gezien van de maximale impact van uw installatie op de werking van het net.
Hoe groter het vermogen van uw omvormer, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet.
De tarieven per netgebied vindt u hier terug.
WAT MET GROTE VERMOGENS?
Bedrijven met een grote zonnepaneleninstallatie betalen ook distributienettarieven. Zij beschikken doorgaans over een bi-directionele meter en betalen al langer zowel een tarief voor injectie als een tarief voor afname. De vergoeding die zij betalen is afhankelijk van de klantengroep en het aansluitingstype tot dewelke ze behoren.
GERECHTELIJKE PROCEDURE
Net als bij eerdere initiatieven met betrekking tot netvergoedingen werden er vanuit de PV-sector gerechtelijke stappen genomen tegen de invoering van het prosumententarief. Er wordt echter niet onmiddellijk een uitspraak verwacht en er is op dit moment dan ook geen sprake van een opschorting van het prosumententarief.

Join the discussion 5 Comments

 • Nele schreef:

  Is er al meer geweten omtrent de gerechtelijke stappen? Is het einde of de vermindering van het prosumententarief al in zicht, want dit is pure diefstal!!

 • C.A.Koreman schreef:

  De reguliere afnemers (zonder zonnepanelen) van stroom betalen ALLEEN het afnametarief van het netwerk!
  Indien de eigenaren van zonnepanelen te kort oplevering er van hebben betalen ze hetzelfde.
  Wat dat betreft is iedereen het zelfde!
  De zonnepanelen eigenaren hebben duur geïnvesteerd in de panelen en leveren een sterke bijdrage aan het terug dringen van de CO2 uitstoot!
  Daar tegenover staat niets en wordt gemakshalve door de overheid en energieleverancier geen woord gerept.
  De hoeveelheid overschot aan dure (dag)kWu die elk jaar na de meteropnemer “stilletjes in de zakken” van de leverancier verdwijnt wordt ook geen woord gerept.
  Dit laatste is tenslotte pure diefstal van de particulier z’n investering.
  Van de reguliere afnemers zonder zonnepanelen valt dit niet jaarlijks te verwachten en dus ook niet te stelen.
  Een redelijk vergoeding voor de door de zonnepanelen investeerders al jaren stilzwijgend achtergehouden kWu’n zou op z’n minst terecht en netjes zijn.
  Burgerlijk fatsoen, zullen we maar zeggen.

 • Marc schreef:

  Marc
  Men heeft met deze belasting de mensen getroffen die een inspanning hebben geleverd om het gebruik van vervuilende brandstoffen terug te dringen. Zo remt men dergelijke investeringen af en zal men later verplicht zijn om boetes te betalen aan Europa voor het niet halen van de opgelegde doelstellingen. Het beleid terzake heeft nog maar eens gefaald, geen lange-termijn-visie (eerst geven dan dubbel terugnemen zoals destijds met LPG-installaties in wagens ). De minister die oorzaak is van dit alles ontspringt de dans.

 • Marc schreef:

  Wij worden belast op het Max. vermogen van de omvormers. Dit vermogen wordt nooit gehaald en al zeker nooit teruggestuurd in het net. Het te betalen bedrag is veel te hoog en dan nog eens afhankelijk van de woonplaats, waarom moeten wij als kleine producent van energie meer betalen per KW dan andere producenten van energie?

 • vanhumbeeck armand schreef:

  Mijn mening over de regeling van zonnepanelen:
  Ik koop zonnepanelen om groene stroom te verbruiken, niet om een rendement te halen.
  Wat is het rendement van een luxe wagen..?
  Ik moet daar geen subsidie voor krijgen. Ik huur het net als batterij en betaal daarvoor
  een bedrag dat bepaald wordt door het aantal KWh dat ik in de batterij stop per jaar.
  Als ik na een jaar nog een aantal KWh overschot heb is het logisch dat ik daarvoor een prijs
  krijg die dezelfde is als die ik moet betalen als ik een tekort heb… lijkt me logisch!
  Op die manier verbruiken me meer groene stroom, in de zomer moeten de fossiele centrales minder
  leveren en in de winter meer, maar in totaal hebben we meer groene stroom verbruikt.
  Maar van alles wat ik hier denk hebben de beleidsmakers de laatste 15 jaar juist het omgekeerde
  gedaan…. Wie heeft het bij het juiste eind…?
  Nu zou het kunnen dat als er teveel zonnepanelen komen we problemen gaan krijgen met de
  leidingen op straat. We kunnen dan de leidingen vernieuwen en daarvoor de huur van de batterij
  iets verhogen om die kosten te dragen.
  Gezond boerenverstand..!
  Groetjes,

Leave a Reply