Skip to main content

Installaties in dienst genomen in 2013
Installaties in dienst genomen tussen 1 januari en 1 juli 2014
Installaties in dienst genomen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015
Installaties in dienst genomen vanaf 1 januari 2015

Installaties in dienst genomen in 2013

Installaties in dienst genomen in 2013 krijgen geen groenestroomcertificaten voor de elektriciteitsproductie tussen 17 februari en 31 juli 2014. De elektriciteitsproductie van voor 17 februari waarvoor nog geen groenestroomcertificaat werd uitgereikt, wordt meegenomen wanneer u na 31 juli 2014 een nieuwe meterstand doorgeeft. U kan pas een meterstand doorgeven zodra uw zonnepanelen voldoende produceerden voor minstens één groenestroomcertificaat of minstens 1.000kWh extra hebben geproduceerd ten opzichte van de meest recente meterstand met status “goedgekeurd”.

Installaties in dienst genomen tussen 1 januari en 1 juli 2014

Installaties in dienst genomen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015

Installaties in dienst genomen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 krijgen geen groenestroomcertificaten voor de elektriciteitsproductie tussen 1 juli 2014 en 26 maart 2015. Ook als u uw meterstand na 26 maart 2015 doorgeeft, worden voor de productie van voor deze datum geen groenestroomcertificaten uitgereikt, zie ook het voorbeeld hieronder.

 

Installaties in dienst genomen vanaf 1 januari 2015

  • Installaties ≤ 10 kW in dienst genomen tussen 1 januari en 14 juni 2015

Installaties in dienst genomen vanaf 1 januari 2015 krijgen geen groenestroomcertificaten voor de elektriciteitsproductie vanaf 1 januari 2015.

  • Installaties ≤ 10 kW in dienst genomen vanaf 14 juni 2015

Nieuwe zonnepanelen van maximaal 10 kW die gekeurd worden op 14 juni 2015 of later, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Op 4 juni werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het gaat om het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de representatieve projectcategorieën voor groene stroom en kwalitatieve warmte-krachtkoppeling.

  • Installaties > 10 kW in dienst genomen vanaf 1 januari 2015

Leave a Reply