Skip to main content

Energieregulator VREG publiceerde onlangs op haar website de nieuwe transmissiekosten en toelagen die de distributienetbeheerders via de distributienettarieven innen om hun kosten aan Elia te dekken. Deze gelden vanaf 1 maart 2021 voor afnemers in het Vlaams Gewest.

De distributienetbeheerders betalen tarieven aan Elia voor het beheer van het transmissienet. Die worden door de federale regulator CREG goedgekeurd. Conform de tariefmethodologie van VREG worden ook de historische tekorten en overschotten, die ontstaan bij de doorrekening van de transmissiekosten door de distributienetbeheerders, verwerkt in de nieuwe tarieven. Een gemiddeld gezin of bedrijf betaalt in 2021 nagenoeg evenveel voor het beheer van het transmissienet als in 2020.

Tarieven voor openbare dienstverplichtingen en toeslagen 2021: stijging ten opzichte van 2020

Een tweede onderdeel van de doorgerekende transmissiekosten zijn de tarieven voor openbare dienstverplichtingen (ODV) en toeslagen. Deze worden vanaf 1 maart 2021 ook aangepast. Net zoals de vorige jaren is het ODV-tarief voor de financiering van de groenestroomcertificaten (offshore) opnieuw sterk gestegen. Ook voor een aantal andere ODV-tarieven en toeslagen stelt VREG een sterke stijging vast ten opzichte van 2020. Recent publiceerde de federale regulator CREG haar beslissing over de goedkeuring van deze ODV-tarieven en toeslagen voor 2021 (meer informatie).
Voor een gemiddeld gezin zien we een gemiddelde toename voor de toeslagen van 15 euro ten opzichte van 2020. Voor een gemiddeld bedrijf op middenspanning stijgen deze gemiddeld met 480 euro. Ook voor de federale bijdrage stellen we voor een gemiddeld gezin een gemiddelde toename van 1 euro of 10% ten opzichte van 2020 vast, terwijl voor een gemiddeld bedrijf op middenspanning de federale bijdrage met 44 euro stijgt.

Totale netfactuur nagenoeg ongewijzigd voor gezinnen en lichte daling voor bedrijven op middenspanning

Ondanks de relatief sterke stijging van de kosten voor transmissie ten opzichte van 2020, blijft de totale netfactuur (kosten voor distributie en transmissie) van een gemiddeld gezin nagenoeg ongewijzigd. Dit komt door de continue dalende kosten voor distributie sinds 2017.

VREG netkosten gezin
Figuur 1 Evolutie netkosten elektriciteit voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh/jaar, inclusief btw

Voor een gemiddeld bedrijf op middenspanning stellen we een lichte daling van 3% van de netfactuur vast, terwijl ook daar de kosten voor transmissie toegenomen zijn ten opzichte van 2020.
VREG netkosten bedrijf
Figuur 2 Evolutie netkosten elektriciteit voor een gemiddeld bedrijf op middenspanning met een verbruik van 160 MWh/jaar en een jaarpiek van 100 kW, exclusief btw

Bron: VREG Nieuwsbrief, 4 maart 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply