Skip to main content

De eerste oproep van de nieuwe subsidieregeling voor de uitrol van zonnepanelen bij Vlaamse bedrijven opent 17 mei en sluit 3 juni. Dat meldt minister van Energie Zuhal Demir. Er is 5 miljoen euro budget.

Minister Demir stelt samen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 4,25 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zonnepanelen op gebouwen. Verder is er 750.000 euro subsidie voor drijvende zonnepanelen, zonnepanelen op ‘marginale’ gronden – zoals bijvoorbeeld bermen – en kleine en middelgrote windturbines. Voor de zonnepanelen op daken vindt er dit kalenderjaar nog minimaal een tweede call plaats.

Uitbreiding

De minister kondigde vorig jaar al de komst aan van het nieuwe investeringssteunprogramma voor zonnepanelen met omvormers van 40 kilowatt tot 2 megawatt. Dat zijn installaties die bij benadering uit ongeveer 100 tot 6.000 zonnepanelen bestaan. Het hervormde steunsysteem verbetert het bestaande systeem voor groenestroomcertificaten waarin gedurende 15 tot 20 jaar subsidie aan een investering werd toegekend. Op verzoek van minister Demir maakt de Vlaamse Regering voor het overgangsjaar 2021 ongeveer 19 miljoen euro in de begroting vrij voor meer zonne-energie en kleine en middelgrote windenergie in Vlaanderen.
Het VEKA organiseert al verschillende jaren succesvolle projectoproepen voor investeringen in groene warmte, restwarmte en warmtenetten. Een tweetal jaar geleden werd dat systeem ook voor kleine en middelgrote windmolens opgestart. Die zogenaamde ‘calls’ worden nu ook uitgebreid naar middelgrote zonnestroomprojecten, die bij voorkeur op daken geplaatst worden, maar die bijvoorbeeld ook op carports, op parkeerterreinen en in bermen geïnstalleerd kunnen worden, of als drijvende zonnepanelen op waterplassen. Vanaf midden mei organiseert het VEKA op regelmatige basis de ‘call groene stroom’, een ‘wedstrijdformule’ voor het verdelen van het budget. Elke investeerder kan onmiddellijk na de inbedrijfname de volledige premie aanvragen waar hij recht op heeft.

Rangschikking

Het callsysteem voorziet eenmalige investeringssteun voor de best presterende projecten. Na het afsluiten van een oproep worden de projectaanvragen die aan de voorwaarden voldoen, binnen hun groep, volgens hun score gerangschikt. De score is de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van de installatie. De laagste score wordt het best gerangschikt. Het beschikbare groepsbudget wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten – zij die het meeste groene stroom produceren per gevraagde euro steun – tot het budget op is. Het project dat onderaan de rangschikking staat, komt sowieso niet in aanmerking voor steun.
Zowel de aanvraag, de beoordeling als de uitbetaling van de steun verloopt via het digitaal platform van het VEKA. Deze digitalisering leidt zowel voor de deelnemers als voor het VEKA tot een efficiënte, snellere werking. Een project met zonnepanelen moet uiterlijk 18 maanden na de beschikking worden gerealiseerd, voor een project met windmolens geldt een realisatietermijn van 24 maanden.

Oversubsidiëring

“Zon en wind zijn onmisbare energiebronnen voor het energiesysteem van de toekomst”, aldus minister Demir over de vernieuwde call. Met de nieuwe aanpak wil de minister het draagvlak voor groene energie verbeteren, zowel bij de investeerder als bij de burger. “Door dit steunsysteem zal het aandeel groene energie gestaag verder groeien, maar nu aan een lagere kostprijs. De oversubsidiëring van groene energie heeft ons de afgelopen decennia al miljarden gekost. Nu geraken we alweer een stap dichterbij om die manier van werken achter ons te laten. De euro’s die we in de toekomst in ons energiesysteem investeren, moeten naar de meest kostenefficiënte projecten gaan. En hiervan komt niets in de energiefactuur van de burgers terecht.”
Bron: Solarmagazine.nl, 5 maart 2021

Maak kennis met onze formules voor bedrijven en vraag uw offerte aan!

Leave a Reply