Skip to main content

Op 31 december 2019 waren 619 Vlaamse sociale huurwoningen uitgerust met zonnepanelen. Dat blijkt een brief van de Vlaamse minister Robrecht Bothuyne van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed aan het Vlaams Parlement.
In 2018 keurde het Vlaams Parlement een voorstel goed waardoor sociale huisvestigingsmaatschappijen kunnen investeren in hernieuwbare energietechnieken zoals zonnepanelen.

Zonnepanelen en warmtepompen

Waren de voorbije jaren vooral de zonneboilers populair, lijkt er zich momenteel een verschuiving af te tekenen richting meer zonnepanelen en warmtepompen.
“Er is voor zonnepanelen de incentive via het PV-forfait waarbij huurders een vergoeding betalen. Voor investeringen in zonneboilers en het noodzakelijke onderhoud ervan staan er momenteel geen hogere huurinkomsten voor een sociale huisvestigingsmaatschappij tegenover”, legt minister Bothuyne uit.
“Verder staat in het regeerakkoord dat in nieuwe grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen woningen of gebouwen enkel nog kunnen aansluiten op aardgas voor collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem als hoofdverwarming. Hierdoor zullen nieuwe woningen voor hun energievraag voor verwarming in de toekomst wellicht meer beroep gaan doen op een warmtepomp gecombineerd met een pv-installatie om het verhoogde elektriciteitsverbruik te compenseren.”

Projecten in pipeline

Onderstaande tabel toont per provincie een overzicht van het aantal woningen met zonnepanelen binnen een sociaal huurpatrimonium en het aantal gegunde projecten die in 2020-2021 zullen worden opgeleverd.

Provincie Aantal sociale huurwoningen met zonnepanelen (2019) Aantal gegunde projecten zonne-energie (2020-2021)
Antwerpen 37 215
Vlaams-Brabant 78 226
West-Vlaanderen 271 68
Oost-Vlaanderen 155 243
Limburg 78 73
Totaal Vlaams gewest 619 825

Bron: Solar Magazine, 24 maart 2020

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply