Skip to main content

Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) heeft een pakket maatregelen goedgekeurd om te garanderen dat investeringen in windmolens, zonneparken, warmtekrachtkoppelingen en groene warmte niet in het gedrang komen. Dat meldt De Tijd.
Door de lockdownmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus COVID-19 dreigden tal van investeringsprojcten niet op tijd opgeleverd te worden, waardoor ze subsidies zouden mislopen. De vooropgestelde deadlines worden nu 120 dagen opgeschoven.
Hiernaast zijn er ook projecten die reeds opgeleverd zijn maar die nog geen certificatensteun ontvangen.

Geen reden om te annuleren

“We geven alle investeerders die hun installatie in 2020 of 2021 in dienst moesten nemen extra tijd om hun projecten tot een goed einde te brengen en in dienst te nemen”, reageert minister Demir. “Zo verliezen ze geen ondersteuning van de Vlaamse overheid en hebben ze geen reden om hun investering te annuleren. Zij die investeren in de energietransitie kunnen zo alle aandacht besteden aan de voortgang van projecten in plaats van elke dag naar de kalender te moeten kijken of ze een deadline al dan niet halen.”
Bron: Tijd.be, 15 april 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply