Skip to main content

Zonnepanelen huren is een interessante optie voor wie wilt besparen op zijn energiefactuur zonder een grote investering te maken. In Nederland is de huurformule al goed ingeburgerd. In België is het momenteel nog minder populair.

Hindernissen

Slechts enkele ondernemingen in België bieden deze interessante mogelijkheid aan, waaronder Futech. Daarnaast kiezen veel Belgen voor een traditionele aankoop omwille van de lage installatiekost in verhouding met de totaalprijs van de woning. Bovendien blijven de rentetarieven van leningen vrij laag. Ten slotte is het Belgische wettelijk kader voor het huren van zonnepanelen ingewikkelder dan dat van Nederland. Door het ‘recht van natrekking’ wordt de eigenaar van een woning ook meteen eigenaar van alles wat er aan het gebouw vasthangt. Dit probleem kan echter wel worden opgelost door een zogenaamd opstalrecht af te spreken.

De huurformule uitgelegd

Futech biedt de unieke huurformule aan onder de motto “zonnepanelen zonder zorgen en zonder investering”. Futech zorgt immers voor het volledige onderhoud. Bovendien is de installatie gratis. Met de huurformule legt de klant de stroomprijs vast voor de komende 20 jaar, zonder indexatie. De energie die opwekt wordt, kan de klant vanaf dag één helemaal gratis gebruiken. In ruil hiervoor betaalt de klant een vaste huurkost waarbij het onderhoud van de zonnepanelen en de omvormer inbegrepen is. Deze huurkost ligt veel lager dan de huidige energiekost. Na 20 jaar wordt de klant eigenaar van de zonnepanelen, zonder enige meerkosten. Er is ook de mogelijkheid om deze vervroegd over te kopen.

Bevordert het de circulaire economie?

Bij de huurformule blijft het zonnepanelenbedrijf eigenaar van de zonnepanelen. Hierdoor wordt het bedrijf gestimuleerd om voor kwaliteitsvolle installaties te bieden en het onderhoud goed uit te voeren. Dit kan de circulaire economie bevorderen.
Futech neemt bijvoorbeeld deel aan het CIRCUSOL-project, dat circulaire bedrijfsmodellen voor zonne-energie onderzoekt in samenwerking met 15 partners in 7 Europese lidstaten. Zo heeft Futech bijvoorbeeld al second-life zonnepanelen en batterijen geplaatst en deze aangeboden volgens een servicemodel. Het project wordt gefinancierd door Horizon 2020 van de Europese Commissie. VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, trekt dit project in Vlaanderen. Tom Rommens, coordinator van het CIRCUSOL-project: “Zonnepanelen zullen in het komende decennium voor een nieuwe afvalstroom zorgen. We moeten daarom niet alleen zoeken naar efficiënte recyclage-oplossingen, maar ook naar modellen die hergebruik en een langere levensduur kunnen ondersteunen.”

Waarom interessant?

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, nam een survey af bij 4000 Vlaamse gezinnen. Ze onderzochten wie reeds zonnepanelen huurt, wie er interesse in zou hebben en waarom de gezinnen al dan niet geïnteresseerd in de huurformule zijn. Uit de resultaten blijkt dat 19% van de respondenten sterke interesse hebben in het huren van zonnepanelen. De voornaamste reden blijkt de spreiding van de investeringskost tegen een vaste prijs over heel de contractduur. Daarnaast trekken de ontzorging en onderhoud geïnteresseerden over de streep.
Niettemin blijkt 27% niet geïnteresseerd in de huurformule. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze liever zelf eigenaar zijn van de zonnepanelen. Daarnaast gaven deelnemers ook aan dat ze geen bedrijf kenden die de huurformule aanbiedt. Futech is dan ook een van de weinige bedrijven die deze formule in Vlaanderen aanbiedt.
Een opvallende bevinding is dat de gezinnen met een Netflix abonnement minder belang hechten aan eigenaarschap. Een positieve ervaring met een ‘huurformule’ voor één product, kan leiden naar een positieve attitude ten opzichte van het huren van een ander product.
Bron: Livios.be, 16 mei 2022.

Leave a Reply