Skip to main content

De Vlaamse regering gaf goedkeuring om 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uit te betalen aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties.
Dit ontwerpdecreet werd op tafel gelegd door Minister van Energie Zuhal Demir om de oversubsidiëring van grote zonnepaneelinstallaties tegen te gaan. Volgens Demir zijn ongeveer 1200 PV-installaties overgesubsidieerd. Deze installaties zijn immers al goed terugverdiend.
In februari nam de regering reeds de beslissing om het systeem voor het toekennen van groenestroomcertificaten voor grote pv-installaties van voor 2013 aan te pakken. Het decreet is een concrete vertaling van deze beslissing.

Rechtvaardigheid

Minister Demir benadrukt de reden van het verminderen van groenestroomcertificaten aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties: “Met gezond boerenverstand vermijd je torenhoge subsidies. De factuur van alleenstaanden, gezinnen en ondernemers mag geen jackpot zijn voor de oversubsidiëring van een handvol grote zonnepaneelinstallaties. Dit gaat om rechtvaardigheid. Kosten uit de factuur halen om ze via de belastingen opnieuw te innen, is mensen blaasjes maken. Daarom gaan wij de centen voor het eerst halen waar ze te vinden zijn: bij de overgesubsisideerde grote zonnepaneelinstallaties.”

‘De grote vissen’

Het ontwerpdecreet van Demir zal nu naar de adviesraden en de Raad van State gaan om verder behandeld te worden. Concreet zal het gaan om zo een 1200 installaties, die tot een 200-tal eigenaars behoren. Demir onderstreept dat het niet gaat om kleine gezinsinstallaties: “Het Grondwettelijk Hof zei in het verleden al dat een onderscheid tussen beide maken op grond van de minimis-regel verantwoord is. Zo worden enkel installaties geviseerd met een overmatig rendement, die meer dan 200.000 euro staatssteun ontvangen op drie jaren. De grote vissen.”

Tot 2032

Per installatie zal een berekening moeten gebeuren. Met dit decreet wil de regering tot 1,2 miljard euro subsidiëring vermijden tussen de periode van volgend jaar tot en met 2032. Dat bedrag zal dan integraal gebruikt worden om de kosten uit het elektriciteitsniveau te halen voor iedereen op laag- en middenspanningsniveau, aldus Demir. Dit gaat dus van alleenstaanden en gezinnen tot buurtwinkels, cafés en kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo’s) tot scholen en woonzorgcentra.
De maatregel zal het Energiedecreet veranderen. Het aangepaste decreet zet de reguliere steunperiode voor de betrokken installaties (momenteel 20 jaar) op 31 december 2023 stop. De beheerder van de installatie kan wel een verlenging van de steun aanvragen indien dit noodzakelijk is om de rendabiliteit van de installatie te waarborgen. Hierbij wordt ook een uiterste termijn voor het indienen van verlengingsaanvragen bepaald. Daarnaast wordt een retributie voor de behandeling van verlengingsdossiers voorzien.
Bron: Solarmagazine.nl, 18 juli 2022.

Leave a Reply