Skip to main content

Groendaken, ook wel gekend als ‘sedumdaken’, zijn daken waarvan de dakbedekking voornamelijk bestaat uit levende planten, die doorgaans goed bestand zijn tegen klimaatomstandigheden zoals wind, hitte, vorst en uitdroging. De meeste groendaken zijn uitermate geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen.

Groendaken maken niet enkel de omgeving mooier, maar leveren ook een positieve bijdrage tot de waterhuishouding. Hiernaast hebben de planten een luchtzuiverend en klimaatzuiverend effect. Tenslotte dragen groendaken bij aan een verbeterde geluidsisolatie van het dak, verhogen ze de brandveiligheid en zorgen ze voor een langere levensduur van de dakbedekking.

Zijn er dan ook nadelen verbonden aan het aanleggen van een groen dak? Enerzijds is er het kostenplaatje. Anderzijds dient u er rekening mee te houden dat niet alle planten geschikt zijn voor een groen dak. Tenslotte kan een verkeerde aanleg resulteren in lekkages. Informeer u daarom bij een expert vooraleer u aan de slag gaat!

Subsidies

Bovendien voorzien sommige Vlaamse gemeenten een subsidie voor de aanleg van een groendak. De voorwaarden kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Met de online premiezoeker  van de Vlaamse overheid kunt u nagaan of uw gemeente zo’n subsidie geeft.

Een groendak komt ook in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie, maar dan enkel de draagstructuur en de waterdichte bedekking.

Groendaken en zonnepanelen

Zonnepanelen installatie.

Zoals eerder vermeld is het een uitstekend idee om een groendak te voorzien van een zonnepaneleninstallatie en wel omwille van volgende redenen:

Verhoogd rendement

Allereerst heeft een groendak een verkoelend effect. Volgens een onderzoek van de ‘American Solar Energy Society’ behalen zonnepanelen hun hoogste rendement bij een omgevingstemperatuur van 26°C. Naarmate de temperatuur hoger oploopt, daalt het rendement. Tijdens hittegolven, waarmee we steeds vaker geconfronteerd worden, kan de temperatuur op gewone daken oplopen tot maar liefst 70° Celsius. De vegetatie op een groendak verlaagt deze temperatuur tot ongeveer 35°C. Op warme zomerdagen mag je op groendaken dan ook rekenen op een rendementsverhoging van 6% tot maar liefst 20%.

Hiernaast zorgt de vegetatie op een groendak voor luchtzuivering. Verontreinigde deeltjes en stoffen die het fotovoltaïsch proces van zonnepanelen kunnen verstoren, worden door de planten uit de lucht gehaald.

Tenslotte is de straling van de zon bij groendaken hoger, doordat het dak meer zonlicht reflecteert dan bijvoorbeeld zwarte EPDM daken.

Vergroten biodiversiteit

Zonnepanelen creëren schaduwelementen op het plat dak en beïnvloeden onder meer de zonne-instraling en windkracht waaraan de plantenvegetatie wordt blootgesteld.

Naast een hoger rendement draagt een groendak dus ook bij aan een verhoogde biodiversiteit.

Verkleinen ecologische voetafdruk

Ook voor het milieu is de combinatie zonnepanelen met een groendak een heuse win-win! Zonnepanelen zijn een duurzaam alternatief voor vervuilende energiebronnen terwijl de planten op het groendak door middel van fotosynthese CO2 uit de lucht halen. Uw ecologische voetafdruk kan er alleen maar wel bij varen!

Zonnepanelen op uw (groen)dak? Maak kennis met onze unieke aanpak!