Skip to main content

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Particulieren en zelfstandigen kunnen in dezelfde periode een belastingvermindering voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis bekomen.

Belastingsvermindering particulieren en zelfstandigen

Particulieren en zelfstandigen kunnen een belastingvermindering verkrijgen voor de aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation thuis in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 augustus 2024. Het bedrag waarvoor deze belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, werd verhoogd vanaf 1 januari 2022 naar € 1.750 per laadstation en per belastingplichtige (voorheen € 1.500). Vanaf 1 januari 2023 wordt deze beperking verhoogd tot € 8.000 per laadstation en per belastingplichtige als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation. Dit is een laadpaal die de elektrische wagen kan opladen én ook de overtollige elektriciteit van het elektrisch voertuig kan sturen naar de laadpaal om te gebruiken voor andere doeleinden.

Verhoogde kostenaftrek ondernemingen

ndernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Wie komt in aanmerking

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen rekenen op deze verhoogde kostenaftrek.

Wat komt in aanmerking?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om een vast laadstation dat in nieuwe staat werd verkregen of tot stand gebracht.
  • Het moet wel gaan om laadinfrastructuur die lineair over minstens vijf belastbare tijdperken wordt afgeschreven.
  • Bovendien moet het laadstation publiek toegankelijk zijn (laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, winkels en kantoren, waar iedereen zijn elektrische wagen kan opladen). Een laadstation wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer het ten minste gedurende de gangbare openingstijden, dan wel sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk zijn voor elke derde.
  • Het laadstation moet niet worden aangemeld bij FOD Financiën (dit was initieel voorzien maar aan deze voorwaarde moet niet meer worden voldaan).
  • Een intelligent laadstation houdt in dat zij digitaal gekoppeld kunnen worden met een beheerssysteem dat in staat is de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation te sturen. Dit beheerssysteem moet ook meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kunnen terugsturen.
  • Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations. De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde. Met bijkomende kosten wordt bedoeld: vervoerkosten, installatiekosten (bv. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen, bekabelingswerken, …), kosten van studies, expertise, enz. Ook de kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de werking van de laadstations komen in aanmerking.
  • Kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing van een huisbatterij komen niet in aanmerking.
  • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).

Verhoogde kostenaftrek

De afschrijvingen worden verhoogd tot:

  • 200% voor wie investeert van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2022*
  • 150% voor wie investeert van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024.

*Deze termijn voor de verhoogde kostenaftrek van 200% werd verlengd tot 31 maart 2023 ingevolge de lange leveringstermijn van laadstations.

Bron: VLAIO.be, update 28 januari 2023

 

Futech installeert slimme laadpalen voor particulieren en laadpalen voor bedrijven.

Op zoek naar een laadoplossing voor uw woning of bedrijf? Ontdek de slimme oplossingen van Futech!