Skip to main content

Om het rendement van uw zonnepanelen snel en correct te beoordelen, is het belangrijk de zonnestraling in rekening te brengen.

Om op een eenvoudige manier te kunnen rekenen met gegevens over de instraling van de zon, wordt als internationale standaard aangenomen dat bij ‘volle zon’ een vermogen van 1.000 Watt per m² op het aardoppervlak wordt ingestraald. Met andere woorden: één uur volle zon levert 1.000 Wh per m² oftewel 1 kWh/m².

Jaar zonder uitschieters

In onderstaande tabel wordt de jaarlijkse zonnestraling (in Wh/M²)  van 2011 tot en met 2016 weergegeven, gebaseerd op een gemiddelde van de beschouwde Vlaamse gemeenten.  Wat betreft zonnestraling was 2016 een vrij normaal jaar, met slechts een afwijking van -0,5% ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande vijf jaren(1.051.830,2 Wh/m²). In 2014 en 2015 konden we gemiddeld genomen wel meer genieten van de zon dan in het voorbije jaar. Op naar een zonniger 2017 !?

Jaar Gemiddelde jaarlijkse zonnestraling (Wh/m²)
2011 1.063.160
2012 1.024.574
2013 1.020.553
2014 1.056.232
2015 1.094.632
2016 1.046.378
Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply