Skip to main content

Sinds 23 november 2016 zijn de distributienetbeheerders (DNBs) Eandis en Infrax het unieke aanspreekpunt voor zonnepanelen. Dit gaat gepaard met een nieuw webportaal bij zowel Eandis als Infrax.
Voorheen moesten eigenaars van zonnepanelen een dossier indienen bij zowel hun DNB (Eandis of Infrax) als bij de Vlaamse energieregulator, de VREG. Sinds 23 november 2016 is dit vereenvoudigd en komt alle administratie samen bij Eandis of Infrax als het centrale aanspreekpunt voor PV. Alle eigenaars van zonnepanelen moeten verplicht hun nieuwe of bijkomende panelen aanmelden bij Eandis of Infrax om te voldoen aan de meldingsplicht. Eandis en Infrax stellen hiervoor elk een nieuw webportaal ter beschikking.

Hoe het webportaal bereiken?

Eandis: www.eandis.be/groenemeterstanden 
Infrax: www.infrax.be/nl/Groene-stroom/mijn-infraxmeterstanden-doorgeven

Waarvoor het webportaal gebruiken?

Op het webportaal kunnen eigenaars van zonnepanelen terecht om:

  • Zonnepanelen aan te melden
  • Nieuwe groenemeterstanden in te geven
  • Groenestroomcertificaten aan te vragen
  • Persoonlijke informatie te raadplegen of te wijzigen (al geregistreerde groenemeterstanden, financiële informatie of contactgegevens)

Praktische wijzigingen

Naar aanleiding van het nieuwe webportaal hebben Eandis en Infrax de volgende praktische wijzigingen doorgevoerd:

  • Eigenaars van nieuwe zonnepanelen krijgen automatisch toegang tot het webportaal van Eandis of Infrax. Ze moeten hiervoor enkel hun contactgegevens en e-mailadres opgeven. Heeft de eigenaar van de zonnepanelen al een account op het webportaal? Dan kan hij zijn nieuwe installatie onder datzelfde account onderbrengen.
  • Bij de melding van een verplaatsing van een installatie, waarbij ook de eigenaar van de installatie wijzigt, moet verplicht een overdrachtsdocument aan de melding worden toegevoegd. Dat document moet door zowel de vorige als de nieuwe eigenaar ingevuld en ondertekend worden.
  • Bij de melding van een wijziging of verwijdering van een installatie moet voortaan ook altijd de reden worden opgegeven.
  • Voor de melding van een verplaatsing van een installatie van Eandis naar Infrax of omgekeerd, is een aparte knop op het webportaal voorzien.

Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2017/01

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply