Skip to main content

Vandaag kan u de elektriciteit van uw zonnepanelen alleen maar gebruiken wanneer u thuis bent. Vaak bent u echter enkel thuis wanneer de zon er (bijna) niet meer is. Het gevolg is dat uw stroompiek op de middag het openbaar net opvloeit. Wanneer het buiten bewolkt of donker is, dient u dan weer uw elektriciteit van het net te halen.
Om uw zonnestroomproductie beter te beheren, kan u opteren voor een batterijsysteem. De opslagcapaciteit van deze batterijen wordt uitgedrukt in kWh en hangt af van het volume aan batterijen. Niet alle types batterijen zijn daarvoor geschikt: ze moeten in combinatie met zonnestroom een aantal specifieke eigenschappen hebben, zoals diepe ontlading en een groot aantal laadcycli. De batterijen voor zonnestroom zijn meestal van het type lithium-ion of loodzuurbatterijen in diverse uitvoeringen.
VERBRUIK VERSCHUIVEN
Het grootste voordeel van een batterijsysteem is dat men het verbruik van de geproduceerde elektriciteit uit zonnepanelen kan verschuiven van het tijdstip van productie tijdens de dag naar een later tijdstip ’s avonds of ’s nachts. Dat heeft zowel voordelen voor de verbruiker zelf als voor het beheer van het elektriciteitsnet.
“Gezinnen kunnen bijvoorbeeld hun stroom bewaren tot ’s avonds ”, zegt Jo Neyens van PV Vlaanderen aan Livios. “Dat verlicht op zijn beurt dan weer het net, want de piek verschuift. En dat kan ervoor zorgen dat de stroomprijzen minder schommelen.”
MINDER STROOM INJECTEREN
Door het (gedeeltelijk) opslaan van zonnestroom wordt er minder stroom geïnjecteerd in het net op tijdstippen van laag verbruik. Daarmee vermindert het onevenwicht dat gecompenseerd moet worden door de netbeheerder. De meeste zonnestroom wordt immers opgewekt rond de middag bij de hoogste zonnestand. Maar dan ligt ook het huishoudelijk verbruik het laagst (zie Figuur 1).
Stroomverbruik batterij
Figuur 1: verbruik elektriciteit uit zonnepanelen met batterijsysteem (Bron: ODE)
INTELLIGENTE STURING
De verbruiker kan bovendien een groter aandeel van zijn zelf geproduceerde stroom zelf verbruiken, wat interessant is als er een tariefverschil is tussen eigen intern verbruik en levering aan het net.
Een bijkomende slimme regeling kan ook huishoudtoestellen intelligent aansturen door ze op gepaste tijdstippen automatisch in te schakelen. Dat kan wel alleen met “slimme” toestellen. De actieve vraagsturing van het energiebeheersysteem ontlast bovendien de batterijen en verlengt hun levensduur.
OPSLAGCAPACITEIT
Om langdurige netuitval te overbruggen is een relatief grote batterijcapaciteit nodig, maar de capaciteit van de batterijen is een doorwegende factor in de kostprijs van het systeem. Bij systemen waar de kostprijs doorslaggevend is, is dus een kleine batterijcapaciteit aanbevolen. Een kleine capaciteit van ongeveer twee kilowattuur volstaat om het eigen verbruik bijna het hele jaar door te verhogen, terwijl de capaciteit van een grotere batterij in dezelfde omstandigheden slechts enkele keren per jaar volledig benut zou worden.
Als u over een bestaande zonnepaneleninstallatie beschikt, kan u deze probleemloos uitbreiden met een batterijsysteem. Er bestaat een keuzevrijheid wat betreft het type, het aantal en de capaciteit van de batterijen. Hierdoor kan een installatie steeds op maat voorzien worden.
Bron: ODE Vlaanderen

Leave a Reply