Skip to main content

De VREG heeft een inkomensplafond opgelegd aan de distributienetbeheerders die op basis hiervan hun tariefvoorstellen hebben ingediend. Na controle werden de tarieven voor 2016 door de VREG goedgekeurd. 
Distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor het vervoer van energie tot bij u thuis of uw onderneming en voor de geleverde diensten. Zij worden via de factuur van de energieleverancier aan u doorgerekend. De distributienettarieven zijn dus een deel van de energiefactuur.
Op 1 januari 2016 stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 14%. Een kmo met een verbruik van 50.000 kWh mag zich aan een prijsstijging van zo’n 3,78% verwachten. Dit is deels te verklaren door de stijging van de distributienettarieven van elektriciteit.
Redenen stijging distributienettarieven elektriciteit

 • Voorlopige doorrekening van 20% van de historische exploitatiesaldi over 2010-2014 (tekort)
 • Afschaffing van het plafond voor solidarisering van de kosten voor hernieuwbare energie tussen de distributienetbeheerders. Effect op distributienettarieven:
  • Daling tarief bij Infrax-DNB’s
  • Stijging tarief bij Eandis-DNB’s
 • Afschaffing ‘gratis elektriciteit’
  • Kost van de ‘gratis kWh’ valt weg voor de distributienetbeheerder, tarief/kWh daalt
  • Maar: impact op de factuur voor een gezin is afhankelijk van
   • het energieverbruik (kWh)
   • distributienettarief nu van toepassing vanaf eerste kWh, korting gratis kWh vervalt

Impact op de totale elektriciteitsfactuur van een gezin
Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh met 14%, van 799 euro naar 911 euro. Dit is te verklaren door:

 • Stijging energiekost door quotumverhoging (20 euro)
 • Stijging distributienettarief (12 euro)
 • Grootste effect/stijging door afschaffing gratis elektriciteit (80 euro)

Voor een kmo met een verbruik van 50.000 kWh neemt de gemiddelde elektriciteitsfactuur met 3,78% toe van 10.049 euro naar 10.429 euro.
Bron: persbericht VREG

Leave a Reply