Skip to main content

Minister Demir van Energie verwacht op korte termijn meer duidelijkheid te hebben over de hoogte van een vergoeding voor Vlaamse eigenaren van zonnepanelen die last hebben van een uitvallende omvormer.

Dat heeft minister Zuhal Demir geantwoord op vragen in het Vlaams Parlement van Robrecht Bothuyne (CD&V) en Bart Claes (Vlaams Belang) over het investeringsplan van netbeheerder Fluvius.

Congestieproblemen

Bothuyne vroeg de minister naar haar eerdere toezegging om werk te maken van een compensatie bij congestieproblemen op het elektriciteitsnet, in het bijzonder voor uitvallende omvormers bij eigenaren van zonnepanelen. ‘Een probleem dat zich voornamelijk in Limburg heeft voorgedaan, denk ik’, aldus Bothuyne. ‘Hoewel het voorstel reeds principieel werd goedgekeurd, kan nog geen aanvraag bij Fluvius worden ingediend. Wat is de stand van zaken in dit dossier? Hoe hoog zal het forfaitair bedrag aan schadevergoedingen zijn?’
Minister Demir meldt dat de regeling rond de uitvallende omvormer – die opgenomen is in het besluit over technische flexibiliteit – eind mei definitief is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze regeling zal normaliter 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden. ‘Ik heb aan Fluvius gevraagd om tegen dan ook een aanvraagformulier voor het melden van een uitvallende omvormer klaar te hebben, het liefst ook zo eenvoudig mogelijk’, aldus Demir.

Hoogte compensatie

De hoogte van de compensatie zal worden vastgelegd via het ministerieel besluit. De minister stelt nog niks te kunnen zeggen over de exacte hoogte van de compensatie. ‘Het ontwerpbesluit is opgemaakt, maar moet eerst nog voorgelegd worden aan de Raad van State. Als dat is verwerkt, kan ik communiceren over de hoogte van de compensatie.’
De minister zal bij het vaststellen van de compensatie onder meer rekening moeten houden met de gemiddelde prijs van elektriciteit voor afname en injectie (teruglevering) en de waarde van de gederfde groenestroomcertificaten. De compensatie zal een forfaitair bedrag zijn dat jaarlijks uitbetaald wordt aan zonnepaneeleigenaren met een installatie kleiner of gelijk aan 10 kilovoltampère. Demir besluit: ‘Het zal ook aan de VREG zijn om mee te beoordelen hoe we die kosten doorrekenen.’

Capaciteitstarief

Claes wilde op zijn beurt vooral weten of het investeringsplan van Fluvius volstaat om het Vlaamse distributienet voor te bereiden op de elektrificatie en of er nog steeds noodzaak is het capaciteitstarief in te voeren, indien de investeringen van Fluvius daadwerkelijk uitgevoerd worden. ‘Want het capaciteitstarief ging er komen waar het netwerk niet klaar was om veel meer energie te gaan gebruiken of er zelf energie op te zetten. Dat was toch altijd het excuus daarvoor?’
Demir stelt verder eind dit jaar de uitkomsten te verwachten van de studie ‘Huidige en toekomstige capaciteit laagspanningsnet’ die de 3 organisaties samen uitvoeren. ‘De bedoeling van deze studie is om inzicht te verschaffen in de huidige en de toekomstige behoefte. Het rapport van de studie zal door de VREG worden opgeleverd tegen eind dit jaar en heeft een bredere scope dan de investeringsplannen van Fluvius, hoewel er uiteraard sterke raakvlakken zijn tussen beide studies. Het is ook wel goed dat we beide studies tegen eind dit jaar zullen hebben, want ik heb zelf ook altijd gezegd dat er anomalieën in het capaciteitstarief zitten, en zaken die onrechtvaardig zijn voor de kleinere gebruikers. We hebben nu het plan van Fluvius en eind dit jaar krijgen we de studie van de VREG. Het lijkt mij logisch om dan te kijken of dat capaciteitstarief nog wel nodig is. Daar zullen wij dus ook strikt op toezien.’
Bron: Solarmagazine.nl, 22 juni 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply