Skip to main content

Vanaf dit jaar mag iedereen in principe zonnestroom leveren aan derden. Dit kan enerzijds gratis of anderzijds tegen een prijs die men zelf kan bepalen. Het is echter nog een vraagteken wanneer dit effectief mogelijk zal zijn.

Drie pilot projecten

Drie pilot projecten in kader van energiedelen worden opgestart door Fluvius op vraag van minister van energie Zuhal Demir. Het eerste project vindt plaats in een energiegemeenschap in een appartementsgebouw in Antwerpen. Bij het tweede project zal Toy Champ het overschot aan zonne-energie van hun distributiecentrum waarschijnlijk delen met winkels in Limburg en later via laadpalen voor elektrische auto’s. Het derde project zal plaatsvinden in de sociale woonwijk Otterbeek in Mechelen.

Lokale overheden voorbereiden

Om lokale overheden voor te bereiden op de introductie van energiedelen organiseerden minister Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een dag rond energiedelen voor en door lokale overheden. Er werden vier illustratieve inspiratiecases gepresenteerd: het delen van zonne-energie tussen gemeentelijke gebouwen zoals bijvoorbeeld tussen een gemeenschapshuis en een sporthal, tussen een overheidsgebouw en een (sociale) woonwijk, in een woningcomplex en tussen bedrijven onderling.

Wegen de voordelen op tegen de onzekerheid?

Thierry Coosemans, ondervoorzitter van de vakgroep Elektrotechniek en Energietechniek (ETEC) van de Vrije Universiteit van Brussel en co-director van het onderzoeksteam EVERGi, ziet het potentieel van energiedelen. Energie kan bijvoorbeeld worden gedeeld met huishoudens zonder eigen dak of zonder een geschikt dak voor zonnepanelen. Hoewel energiedelen voordelen met zich meebrengt, is het nog heel onzeker hoe rendabel energiedelen is. Energiedelen zal immers energiecontracten, injectietarieven, de grootte van een zonne-energiesysteem en de vraag veranderen.

Het belang van de thuisbatterij

Coosemans benadrukt dat complementariteit hierbij van belang is: overtollige energie moet gedeeld worden met zij die er behoefte aan hebben. De thuisbatterij speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer men energie kan opslaan, is het ook voordelig om energie te delen met zij die er niet onmiddellijk behoefte aan hebben. Coosemans staaft dit met het volgende voorbeeld: “Zo heeft het waarschijnlijk geen zin om meer zonnepanelen op je huis te leggen om energie te delen met je buurman die een rieten dak heeft, maar overdag  op zijn werk zit. Heeft die echter een thuisbatterij, dan is het waarschijnlijk anders.”
Hoewel energiedelen de stijgende energiekosten potentieel kunnen drukken en energie gedeeld kan worden met anderen die er nood aan hebben, blijft er nog veel onzekerheid over de effectieve implementatie van energiedelen wegens de financiële kosten voor de energiebedrijven.
Bron: Solarmagazine.nl, editie juni 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply