Skip to main content

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir blijft bij haar eerdere standpunt: de subsidie voor zonnepanelen wordt ondanks oplopende wachttijden per 1 januari gehalveerd van 1.500 naar 750 euro.

Dat heeft minister Demir geantwoord na vragen van Robrecht Bothuyne (cd&v) in het Vlaams Parlement.

Rechtszekerheid

Bothuyne maakt zich vooral druk over oplopende wachttijden waardoor Vlamingen subsidie mislopen: ‘De Vlaamse overheid geeft tot 1.500 euro premie voor wie een zonnepaneleninstallatie plaatst. Maar dan moet ze wel geplaatst zijn, gekeurd zijn en aangemeld zijn bij Fluvius tegen 31 december. En daar knelt het schoentje. Het schoentje knelt er al een tijdje. Er zijn vertragingen bij de levering van het materiaal bij de leveranciers: voor omvormers is er tot 8 maanden wachttijd, voor zonnepanelen tot 4 maanden. Er zijn vertragingen bij de keuring, en ook bij de aanmelding is het niet evident om alles snel geregeld te krijgen. Op die manier dreigen duizenden gezinnen de beloofde premie mis te lopen, omdat voorzien is dat de ondersteuning vanaf 1 januari gaat halveren, minister. Dat zou bijzonder unfair zijn ten aanzien van die gezinnen die op de premie van 1.500 euro rekenen en de bestellingen hebben geplaatst in het jaar waarin die premie is voorzien. Dus, minister, op welke manier kunt u rechtszekerheid geven aan die gezinnen die de stap naar zonnepanelen zetten en die investering willen doen?’

Keuringsdatum bepalend

Voor minister Demir is het glashelder: de keuringsdatum is bepalend voor de hoogte van de subsidie. ‘Ik denk dat, zeker als het gaat over hernieuwbare energie in Vlaanderen, gezien de historiek van de groenestroomcertificaten en de terugdraaiende teller, duidelijkheid en continuïteit van het beleid essentieel zijn. Er is heel helder gecommuniceerd – en dat hebben we ook de afgelopen maanden altijd gedaan – dat dat het beleid is en dat de keuringsdatum bepaalt wat de hoogte van de premie is. In die zin denk ik dat dat ook rechtszekerheid biedt. Als we nu zouden beslissen om de premie te verhogen, de modaliteiten aan te passen of iets dergelijks, denk ik dat dat net voor chaos zou zorgen. Ik denk ook dat het ook fraudegevoelig kan zijn als er beslist wordt om rekening te houden met de datum van de bestelbon, want daarover kennen we uit het verleden ook verhalen met de groenestroomcertificaten. Ik wil dus die fout niet maken. Collega’s die willen dat er meer subsidies worden uitgegeven of dat we gaan rekening houden met de datum van bestelbonnen: dat ga ik niet doen.’

Geen slachtoffers

Demir stelt niet te vinden dat er iemand slachtoffer is van de halvering van de premie. ‘De premie blijft nog altijd gelden. We hebben dat samen beslist in die Vlaamse Regering. We hebben een begroting opgesteld samen met u, mijnheer Bothuyne. We hebben toen ook samen beslist dat we dit beleid verder gaan uitstippelen, en dat we bij die premie geen rekening gaan houden met bestelbonnen, en dat we geen rekening gaan houden met een hogere premie. Het feit dat er nog altijd een groot rendement is voor diegenen die zonnepanelen zetten, en het feit dat er ook nog een premie bestaat? Ik denk dat dat correct beleid is.’

‘Op dat moment, toen we die beslissing namen, was er natuurlijk geen wachtlijst van 8 maanden voor wie zonnepanelen plaatste’, dient Bothuyne de minister van repliek. ‘Ik denk dat zonnepanelen de snelste weg zijn naar een lagere energiefactuur. De Vlaamse Regering heeft een duidelijke premie beloofd aan wie nu investeert. Straks duizenden mensen honderden euro’s afnemen omdat er vertragingen zijn in de levering lijkt mij geen goed beleid. We hebben een renteloze lening en een premiesysteem in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zonnepanelen haalbaar en betaalbaar zijn voor elke Vlaming. En het is uw plicht om ervoor te zorgen dat elke Vlaming die daar recht op heeft, ook die steun krijgt.’

Bron: Solarmagazine.nl, 6 oktober 2022