Skip to main content

De Vlaamse gemeenten hebben samen met Fluvius besloten om 119 miljoen euro aan financiële reserves van de netbeheerder in te zetten om de impact van de inflatie op de distributienettarieven onder controle te houden.

De energiecrisis heeft ook op Fluvius een stevige impact: door de inflatie is de kostprijs van materialen die nodig zijn voor het aanleggen en beheren van de gas- en elektriciteitsnetten de afgelopen maanden sterk gestegen. Zonder extra inspanning zou volgens Fluvius en de Vlaamse gemeenten – die aandeelhouder zijn in de netbeheerder – de impact van die inflatie zich bijzonder sterk laten voelen in de distributienettarieven die verwerkt worden in de energiefactuur van 2023.

10 procent

72 miljoen euro van het aangekondigde bedrag bestaat uit eerder verkregen voorschotten voor gas- en elektriciteitsactiviteiten die worden teruggegeven. Hierover is de voorbije weken ook met de Vlaamse energieregulator VREG overlegd.

Zonder extra inspanningen van Fluvius en van de Vlaamse Overheid zou het nettarief van een gemiddeld Vlaams gezin volgens berekeningen van de betrokkenen komend jaar met meer dan 10 procent stijgen; oftewel met meer dan 100 euro. Door de extra inspanningen van alle stakeholders wordt de impact van de inflatie op de factuur voor 2023 beperkt tot een stijging van 4 procent, oftewel ongeveer 15 euro per jaar voor elektriciteit en 22 euro per jaar voor gas.

Bestaand besparingsplan

De 119 miljoen euro in 2023 komt bovenop het al lopende besparingsplan van Fluvius waarmee al 120 miljoen euro per jaar bespaard wordt. Het effect van die besparing was de afgelopen jaren al duidelijk voelbaar in de nettarieven: want op Vlaams niveau zijn die de afgelopen 5 jaar gedaald.

Bron: Solarmagazine.nl, 12 oktober 2022