Skip to main content

De verkoop van zonnepanelen is in Vlaanderen tot en met augustus in de residentiële markt met 102 procent gegroeid. Waar consumenten veel meer zonnepanelen installeerden, daalde de verkoop bij bedrijven 84 procent.

Dat alles blijkt uit de nieuwste cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Waar bij consumenten het geïnstalleerd vermogen gegroeid is van 78,83 naar 159,35 megawatt, werden in de zakelijke markt slechts 39 projecten opgeleverd waar dat er vorig jaar in dezelfde periode nog 924 waren.

Voorlopige cijfers

Overigens gaat het om voorlopige cijfers, waardoor de daadwerkelijke groei nog hoger zal uitvallen. Zo werden de cijfers voor installaties kleiner dan 10 kilowatt voor de maand juli in de nieuwste cijfers fors naar boven bijgesteld, te weten van 10,22 naar 21,05 megawatt. Dergelijke verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid.

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de in 2022 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscategorie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt 35.966 159,35 megawatt
10 tot 40 kilowatt 18 0,40 megawatt
40 tot 250 kilowatt 17 1,95 megawatt
250 tot 750 kilowatt 1 0,59
Groter dan 750 kilowatt 3 18,79 megawatt
Totaal 36.005 181,08 megawatt

Per provincie
Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2022 als volgt:

Provincie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Antwerpen 8.939 21,57 megawatt
Limburg 4.587 43,62 megawatt
Oost-Vlaanderen 8.994 25,78 megawatt
Vlaams-Brabant 6.105 25,38 megawatt
West-Vlaanderen 7.380 27,64 megawatt
Totaal 36.005 143,98 megawatt

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor de periode januari-augustus in 2021 en 2022.

Vermogen PV nieuw 2022PV Nieuw Vlaanderen 2022

61 procent meer installaties

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in het kalenderjaar 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 61 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties) jan-aug 2021 jan-aug 2022 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 21.419 35.966 +68 procent
10 tot 40 kilowatt 107 18 -83 procent
40 tot 250 kilowatt 732 17 -98 procent
250 tot 750 kilowatt 77 1 -99 procent
Groter dan 750 kilowatt 8 3 -63 procent
Totaal 22.343 36.005 + 61 procent

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in het kalenderjaar 2021 en 2022 en laat zien dat dit met 15 procent is gedaald. Dit is te wijten aan de commerciële markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) die in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar 84 procent minder vermogen verwelkomde in de periode januari-augustus. Waar vorig jaar in de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) 133,23 megawatt werd verwelkomd in de periode tot en met augustus, is dat dit jaar slechts 21,73 megawatt.

grootte systeem (vermogen in megawatt) jan-aug 2021 jan-aug 2022 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 78,84 159,35 +102 procent
10 tot 40 kilowatt 2,52 0,40 -84 procent
40 tot 250 kilowatt 79,75 1,95 -98 procent
250 tot 750 kilowatt 38,58 0,59 -98 procent
Groter dan 750 kilowatt 12,38 18,79 +52 procent
Totaal 212,07 181,08 -15 procent

Doel 2021 steeds ruimer gehaald

Vlaanderen heeft bovendien de hoeveelheid zonnepanelen die in 2021 is geïnstalleerd verhoogd, te weten van 300,85 megawatt naar 304,80 megawatt. Daarmee blijkt de doelstelling van 300 megawatt die minister van Energie Zuhal Demir voor het afgelopen kalenderjaar hanteerde, steeds ruimer behaald te zijn.
In totaal beschikt Vlaanderen nu volgens het VEKA per eind augustus over 4.540,64 megawatt aan pv-systemen. Onderstaande grafiek toont het geïnstalleerd vermogen per kalenderjaar tot en met augustus 2022.

PV evolutie 2022

Bron: Solarmagazine.nl, 7 oktober 2022