Skip to main content

De Vlaamse regering heeft de Afdeling Wetgeving van de Raad van State gevraagd om binnen 30 dagen advies uit te brengen over de ontwerpregelgeving die een compensatiepremie regelt voor zonnepaneeleigenaren.

Uit de eerste ontwerpregelgeving die minister van Energie Zuhal Demir half februari bekendmaakte, bleek al dat eigenaren van zonnepanelen in Vlaanderen hun terugdraaiende teller tot 2025 kunnen behouden.

2 adviezen

Inmiddels hebben 2 van de 3 organisaties die advies moeten uitbrengen over de ontwerpregelgeving dit gedaan. Minister Demir meldt dat de Vlaamse toezichtcommissie (VTC) voor de verwerking van persoonsgegevens vindt dat de voorgelegde ontwerpregelgeving voldoende waarborgen kan bieden voor de bescherming van persoonsgegevens.
Meer kritiek is er van energieregulator VREG. Zo wijst de VREG erop  dat de Vlaamse energieregelgeving geen recht tot weigering van de digitale meter bevat. Verder merkt de VREG op dat netbeheerder Fluvius relatief weinig handvatten overhoudt om de plaatsing van de digitale meter te realiseren. Volgens de VREG bestaat er een risico dat de weerstand tegen de plaatsing van de digitale meter niet weggenomen kan worden. Er moet volgens de VREG nagedacht worden over een doordachte communicatie en extra maatregelen om het draagvlak voor de digitale meter te herstellen.

Ontwerpregeling aangepast

Vanwege de kritiekpunten van de VREG is de ontwerpregelgeving op enkele punten aangepast. Een van de belangrijkste aanpassingen is het schrappen van de opgelegde injectielimiet van maximaal 60 procent teruglevering van zonnestroom om in aanmerking te komen voor een subsidie op een thuisbatterij.
Een dergelijke injectielimiet zou bij bestaande zonnepaneelinstallaties technisch moeilijk uitvoerbaar zijn, omdat dit vereist dat het vermogen van de zonnepaneelomvormer dynamisch aanstuurbaar is; wat bij oudere systemen niet altijd het geval is. Omdat slechts een beperkt   aantal fabrikanten van zonnepaneelomvormers ook batterijomvormers op de markt brengt, is het volgens de VREG slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk om aan een bestaande pv-installatie een batterij toe te voegen waarbij het geheel voldoet aan de opgelegde eis van maximaal 60 procent injectie. Deze eis is door minister Demir in de herziene ontwerpregelgeving dan ook geschrapt.

Compensatie of rechtzaak

In de ontwerpregelgeving is door de Vlaamse regering ook de passage aangepast over de rechtszaak die bijna 10.000 zonnepaneeleigenaren willen aanspannen. Met een specifiek artikel in de wetgeving wil minister Demir vastleggen dat zonnepaneeleigenaren die een rechtszaak aanspannen niet in aanmerking kunnen komen voor een compensatiepremie.
“Een wettelijke regeling waarbij de toekenning van de retroactieve investeringspremie wordt gekoppeld aan de verzaking in hoofde van de aanvrager van verdere juridische stappen tegen het Vlaamse Gewest met betrekking tot de zonnepanelenkwestie, is niet a priori problematisch”, schrijft minister Demir. “De rechtsonderhorige blijft immers vrij in zijn keuze om een premie aan te vragen, dan wel om zijn recht op toegang tot de rechter uit te oefenen.” Wel heeft de minister besloten het betreffende artikel in de wetgeving te herformuleren, zodat het afstand nemen tot de rechtszaak pas effectief wordt op het moment dat de compensatiepremie daadwerkelijk wordt toegekend.

Laatste woord

Nu de Vlaamse regering haar tweede principiële goedkeuring heeft gegeven aan de aangepaste ontwerpregelgeving is het laatste woord aan de Raad van State. Binnen 30 dagen zal de Afdeling Wetgeving van dit bijzonder adviesorgaan en rechtscollege haar mening geven over de ontwerpregelgeving.
Na de definitieve  goedkeuring  moet  het besluit  van de Vlaamse regering tot slot in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.
Bron: Solarmagazine, 10 maart 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion One Comment

 • Philippe schreef:

  Op het forum werd mij door Tom Nijs bevestigd dat indien je een premie voor de thuisbatterij aanvraagt, deze naderhand NIET door Fluvius voor het net mag gebruikt worden, blijkbaar klop deze gedachtegang van jullie NIET! Fluvius mag uw batterij WEL gebruiken! Gekopieerde tekst; Kijk eens naar de voorwaarden om de subsidies voor batterijen te krijgen op https://www.vlaanderen.be/premie-voor-de-aankoop-of
  Hier staat duidelijk als 1 van de voorwaarden dat de batterijen een tweerichtingscommunicatie interface moeten bezitten. Wat betekent tweerichtingscommunicatie-interface?
  Als uw batterijsysteem een tweerichtingscommunicatie-interface heeft, betekent dit dat het
  systeem in staat is om in twee richtingen (inkomend en uitgaand) digitaal te communiceren
  met externe partijen zoals een netbeheerder, een energieleverancier, een aggregator (dienst
  die ervoor zorgt dat – een groep van – huishoudens en bedrijven energie(kosten) besparen
  door de flexibele inkoop van energie en/of teruglevering van energie), enz.
  Het batterijsysteem kan dus op basis van externe signalen reageren en zelf terug
  communiceren over bv. de laadtoestand van de batterij. Op die manier is het batterijsysteem
  Versie 14 januari 2021
  klaar voor de toekomst en kan het op termijn energiediensten leveren aan de netbeheerder of
  andere derde partijen.

Leave a Reply