Skip to main content

Vlaamse ondernemingen zullen in de toekomst gemakkelijker zonne-energie kunnen afnemen die elders geproduceerd wordt. Dat meldt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein op zijn website.
zonnepanelen dak
Met de zogenaamde ‘directe lijn’ wordt de mogelijkheid gecreëerd om een zonnepaneleninstallatie te verbinden met een afnemer die niet gelegen is op dezelfde site. Vandaag kan dit enkel onder zeer strikte voorwaarden, waardoor in de praktijk zelden gebruik wordt gemaakt van deze maatregel. Nochtans resulteert een directe lijn in lagere belasting van het net, waardoor de kosten dalen.

‘Boost geven’

Voor industriële gebruikers is de investering in hernieuwbare energie pas rendabel als ze zelf voldoende stroom kunnen afnemen. Omdat dit in de praktijk vaak niet het geval is, halen veel ondernemers hun neus op voor bijvoorbeeld een zonnepaneleninstallie. “Er gaan dus heel wat opportuniteiten verloren”, reageert minister Tommelein. “Met deze versoepeling willen we hernieuwbare energie bij bedrijven en lokale overheden een boost geven.”
Ondernemingen die een directe lijn willen installeren dienen wel nog steeds bij te dragen aan de openbare dienstverplichtingen. Dat zal gebeuren door middel van een vergoeding per MWh die wordt geïnjecteerd in de directe lijn. Om oversubsidiëring te vermijden zal elk project dat gebruik maakt van een directe lijn projectspecifieke steun moeten aanvragen.
Bron: Tommelein.com

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply